Paragrafer

Senast ändrad : Februari 16, 2024

Punkt: BestModels – Innehåll

Villkoren i detta avtal (”Avtalet”) ska styra förhållandet mellan jag/dig (som gäst och/eller medlem) och, med förbehåll för ditt identifierade land/plats, antingen JWS Americas S.à rl, en luxemburgsk lag som styr privata aktiebolag med registrerad adress på 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg, registrerat i Luxemburgs handels- och företagsregister under nummer 249.539 förutsatt att du identifieras som baserad i USA America eller JWS International S.à rl, en luxemburgsk lag som reglerar privat aktiebolag med registrerad adress på 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg, registrerat i Luxemburgs handels- och företagsregister under nummer 249.566 förutsatt att du identifieras som baserad i något annat land utom USA (JWS Americas S.à rl eller JWS International S.à rl i tillämpliga fall, hädanefter kallad "Webbplatsoperatör" ) angående användningen av tjänster på webbplatsen BestModels. I detta avtal hänvisar "BestModels" antingen till Webbplatsoperatören eller till webbplatsen för BestModels som den drivs av Webbplatsoperatören med förbehåll för det tillämpliga sammanhanget.

Definitioner
 • Medlem/Kund/Abonnent - Den besökare som ansluter sig till webbsidans tjänster
 • Gäst - Besökare som går in i och/eller besöker BestModels webbsidan utan att registrera sig för sidans tjänster.
 • Vuxen Tjänst Tillhandahållare (ASP)/ Performer/Modell - En fysisk person äldre än 18 (eller 21), beroende på lagstiftningen, som tillhandahåller shower, chattar eller interagerar med Medlemmar eller Gäster på sidan.
 • Kontobalans - På BestModels har medlemmar möjligheten att genom köp av Kreditpaket, erhålla Krediter för att med dessa betala för förstklassiga tjänster. Betalningar utförs säkert av våra betalningssystem och de köpta Krediterna visas i Medlemmens konto som Kontobalans.
 • Gratischatt - en ohämmad möjlighet att få kontakt med Vuxna Service Leverantörer i form av skrivna meddelanden som syns på skärmen.
 • Privatchatt – I Privatchatt tillåts Medlemmar att skriva och t.o.m tala med ASPer ansikte-mot-ansikte. Andra användare är uteslutna ur denna konversation.

Genom att använda och / eller registrera dig på webbplatsen ger du ditt medgivande till och accepterar följande:

 1. BestModels är en interaktiv online webbsida vars åtkomst för minderåriga är förbjuden.
 2. Den online underhållningen som finns på webbsidan utförs av manliga och kvinnliga individer över 18 år utspridda över världen, som vanligtvis benämns som Service Providers (SP).
 3. SParna chattar och underhåller abonnenter över hela världen, som har valt dem för deras live sändningar, bilder, offline(smakprov) och betalvideor.
 4. Som allmän regel, tillåts SParna inte att visa nakenhet eller sexuellt explicit material.
 5. BestModels använder de två mest populära tekniker inom branschstandarden på sina sidor för att få perfekt anpassat innehåll och att säkra högsta användarvänlighet som möjligt. På BestModels Användaren är Kung!

Punkt: BestModels – Tjänster och garantier

 1. BestModels is divided into specific areas, which provide free and payable services. BestModels is constantly adding new services in order to accommodate its subscribers' requirements.
 2. Innan du väljer en av de avsedda tjänsterna är det viktigt att kontrollera innehåll, prislista och de betalningsmetoder (kreditkort och betalkort, online checks, etc.) som har etablerats för sådana tjänster i ditt land. Denna information finns tillgänglig på webbplatsen.
 3. Publicering av annat innehåll på webbsidan betyder inte att BestModels stödjer den som publicerat detsamma eller tar något som helst ansvar för innehållet.
 4. BestModels ger, i den utsträckning som är tillåtet enligt lag, inga garantier eller utfästelser vad gäller information, tjänster eller produkter som tillhandahålls genom eller i samband med tjänsten. Prenumeranter och/eller Gäster använder tjänsten på egen risk.
 5. BestModels försöker alltid att förse varje abonnent med det bästa innehåll och tjänster som finns tillgängliga. Det kan dock inte ge någon garanti när det gäller säljbarhet, lämplighet för något ändamål, eller icke-resultat genom användning av innehållet när gäller korrekthet, noggrannhet, aktualitet och tillförlitlighet eller på annat sätt.
 6. Varken BestModels eller någon part som är involverad i att skapa, producera eller leverera tjänsten eller innehållet är ansvarig för direkta, oförutsedda, indirekta eller skadestånd till följd av tillgång till, användning av, eller tolkningen av tjänsterna, produkterna eller information som lämnats av eller genom BestModels, utan att det påverkar de villkor som fastställts nedan i detta Avtal.
 7. Efter ett uttryckligt godkännande från kunden (via e-post eller chattläge), kommer BestModels - kundtjänstteamet att initiera en fjärrstyrd session för att komma åt kundens dator för att åtgärda tekniska problem eller för att få systeminformation för att hitta ursprunget till en fel.

  Genom att ge sitt godkännande till en ‘ fjärrkontrollsession’, åtar sig och samtycker kunden till att avstå från alla rättsliga åtgärder som de kan ha mot BestModels och dess personal, i samband med den fjärrstyrda sessionen.

Punkt: BestModels - Principer

 1. BestModels har ingen avsikt att stödja omoraliska intressen; därför har strikta regler lagts fram.
 2. Som Platinum Sponsor Medlem av Association of Sites Advocating Child Protection (ASACP) och som medlem av Restricted to Adults Association (RTA), liksom av Internet Content Rating Association (ICRA), har BestModels åtagit sig att skydda minderåriga personer.
 3. BestModels's service är endast tillgänglig för personer över 18 års ålder (21 i vissa områden). Därför är ingen sexuellt avancerat material inom räckhåll för minderåriga.
 4. Personer under 18 år (21 i vissa områden) får heller inte vara SPs, Alltså var alla SPs över 18 år (21 i vissa områden) under tiden de fotograferades, enligt bevis för ålder som innehas av förvaringsansvarig. Under inga omständigheter presenterar BestModels SPs som barn.
 5. Alla SP måste uppfylla tre huvudkrav:
  1. undertecknandet av ett avtal som förklarar, nämligen, äkthet av personuppgifter och den ålder som uppgetts;
  2. tillhandahållande av en skannad kopia av hans/hennes foto-ID;
  3. tillhandahållande av ett foto taget av Adult Service Provider (ASP) (Vuxen Service Leverantör) som håller hans/hennes foto-ID bredvid hans/hennes ansikte.
 6. The accounts of the SPs are immediately and permanently suspended if they violate BestModels's principles.
 7. På BestModels finns det en nolltolerans gentemot barnpornografi (skriftlig eller visuell). Vid minsta misstanke stängs det aktuella kontot omedelbart och permanent, och de berörda myndigheterna kan komma att kontaktas.
 8. BestModels förbehåller sig rätten att vidta omedelbar och permanent avstängning om ett användarnamn är kränkande, antyder minderåriga, eller om det förekommer minsta misstanke om en förfalskning.

Klausul: BestModels - Prenumeranter

 1. För att prenumerera på BestModels är det obligatoriskt att vara minst 18 år, eller 21 i vissa regioner, i överensstämmelse med de lokala förordningar som gäller för abonnenten.
 2. Genom att registrera på BestModels och acceptera detta Avtal, samtycker härmed abonnenten uttryckligen till tillhandahållande av tjänster från denna webbplats under ångerfristen och Abonnenten erkänner uttryckligen att han/hon kommer att förlora hans/hennes rätt till varje återkallelse/ångerrätt när det gäller tillhandahållandet av dessa tjänster. Ovanstående uttryckliga medgivande erfordras i enlighet med Direktivet om Konsumenträttigheter (2011/83/EG) från den 25 oktober 2011, som införlivats i Luxemburgs lagstiftning från den 2 april 2014.
 3. Genom att registrera sig på BestModels och därigenom acceptera detta Avtal, accepterar abonnenterna att hålla BestModels, dess anställda, direktörer, dotterbolag, jurister, aktieägare, chefer, medlemmar och agenter skadeslösa från krav, förluster, ansvar och utgifter (inkluderat advokatkostnader) som framställts av tredje part och som kan uppstå på grund av deras uppträdande, yttrande eller händelser så väl som regelluckor, krav eller löften som givits inom detta avtal. Detta avser även olovligt beteende inom avtalets ramverk.
 4. Vid Abonnentens eventuella olagliga beteende eller brott mot det nuvarande Avtalet, kanBestModels avsluta abonnentens konto, utan varning och/eller allt som tillhör det.BestModels kommer inte hållas ansvarig för någon möjlig förlust till följd av sådan uppsägning eller för någon kompensation av kreditköp eller återbetalning. BestModels har tillåtelse att stänga av skyldiga Medlemmars konton och Medlemmar från att använda webbplatsen och/eller stänga av alla Medlemmars konton med omedelbar effekt, om BestModels tror att en Medlem inte följer eller har följt kraven i Villkoren. Vid uppsägning av detta avtal som orsakats av ett brott, olagligt missförhållande eller misstankar om att en medlem inte uppfyllde de krav som anges i dessa användarvillkor, är BestModels vidare berättiga att diskret förhindra kreditkort och/eller betalningsmedel (utan tidsgräns) som är associerade med sådant konto och det/ska avslutas när omständigheterna motiverar sådana åtgärder.
 5. Det nuvarande avtalet skall gälla från det datum när Gästen går in i BestModels och/eller Prenumeranten registrerar sig på BestModels och accepterar detta avtal och skall gälla till tills det vederbörligen sägs upp av endera parten i full överensstämmelse med de villkor som uttryckligen anges i detta Avtal.

Klausul: BestModels - Avgifter, Kredit Kompensation, Återbetalning och Olaglig Uppförande

 1. Abonnenterna kan köpa kreditpaket att spendera i de tillgängliga områdena på webbplatsen; Därför måste valet av tjänster föregås av förfrågan från Abonnenten om det valda innehållet, prislista och de betalningsmedel som finns tillgängliga på webbplatsen.
 2. Textchatt med SPs är gratis, men om en abonnent vill ha tillgång till fullfunktionstjänsten måste han/hon klicka på "En privat show med denna Performer" -knappen och från den tidpunkten stanna i videochatrummet med SP som går in i ett privat läge där de köpta krediterna används per sekund. Prenumeranter bekräftar att SP har rätt att tillfälligt begränsa fritextchattfunktionen för Prenumeranter som ännu inte har köpt kreditpaket
 3. Abonnenter får använda Quickbuy funktionen under en privatshow med SPs. Användningen av denna funktion tillåter Abonnenter att, fylla upp sitt kredit-konto med det valda kreditpaketet under showen.
 4. Prenumeranter kan också använda SmartBuy valet för att njuta av privata shower utan avbrott. Applikationen tillåter systemet att automatiskt öka på Prenumerantens kreditbalans när kontobalansen sjunker under 7 credits. SmartBuy är förinställt att köpa ett 27.99 paket, medlemmen kan dock välja att ändra beloppet som SmartBuy köper.
 5. Abonnenter meddelas om det avsedda auto-köpet varje gång det förekommer, via ett automatiskt e-postmeddelande och kan avaktivera funktionen under deras Konto Inställningar.
 6. Om en transaktion avvisas av banken kommer SmartBuy funktionen avaktiveras automatiskt. Efter medlemmen gör ett lyckat köp kommer Smartbuy funktionen aktiveras igen.
 7. Användandet av något av dessa alternativ kommer att debiterar standard betalningsmetoden som valts av abonnenten.
 8. Exception made of certain logistics constraints and arrangement that may occur internally, billing of a given account (the actual price payable for credit packages) depends on Member’s country localisation where the first purchase has originated from, such element to determine the Website Operator with which Member is registered with. In certain cases, however, billing may be made on behalf by another Website Operator in charge for them to recharge one another internally without impact for the Member. In such cases, the billing by a Website Operator different from the one Member is contracted with shall not result in any change for the use of the Website services by the Member and will not result in any additional fee nor loss of credits or of rights for the Member. Irrespective of such billing on behalf as the case may be, the Member shall, at all times, be deemed to be contracted with the Website Operator based on earlier localization (exception made of a change of permanent place of residence as separately notified to the Website Operator). The Member authorizes such billing arrangement as the case may be. Please take into consideration that BestModels reserves the right to round prices to the nearest whole number.
 9. För faktureringsinformation och support, vänligen kontakta med hjälp av relevanta kontaktuppgifter som hänför sig till Webbplatsoperatören som du är registrerad hos, sådan information som ytterligare anges under Klausul 13 nedan.
 10. För information om bankavgifter - varje abonnent borde samråda direkt med egna banken.
 11. BestModels tar inte ansvar för svårigheter som dyker upp utanför BestModels.
 12. Alla klagomål måste rapporteras inom 24 timmar räknat från den tidpunkten för händelsen, på BestModels - Kundtjänst. Med tanke på komplexiteten och särdragen i det förfarandet som krävs för att fastställa rättfärdigheten av klagomålen rapporterade efter 24 timmars perioden, kommer dessa endast att erkännas i fall av force majeure.
 13. BestModels - Kundtjänst kan, närhelst det anses nödvändigt, noggrant undersöka rapporter och annan information som finns tillgänglig och tillgripa alla tillgängliga medel för detta ändamål.
 14. I enlighet med Prenumerantens uttryckliga avstående från ånger/ångerrätt enligt punkt 4.2 i detta Avtal, kommer ingen återbetalning eller begäran om uppsägning accepteras i det fall abonnenten har börjat konsumera kredit paket som köpts. Vissa återbetalningar är dock möjliga enligt de villkor som anges i följande punkter.
 15. BestModels kommer endast att kompensera/återbetala krediter i det belopp som bestäms proportionellt i enlighet med det pris som betalats och problemet som effektivt rapporteras när någon kredit går förlorad på grund av dysfunktion av BestModels.
  Med förbehåll för villkoren häri ska varje prenumerant göras medveten om att när han/hon betraktas som Första Medlem (sådan term enligt definitionen nedan), rekommenderas det för honom/henne att ange och/eller upprepa en specifik begäran till en tjänsteleverantör från början av den privata chatten om den privata showen inte är i linje med hans/hennes förväntningar. Prenumerantens krav på återbetalning baserat på ouppfyllda förfrågningar kommer inte att beaktas om prenumeranten (som första medlem, sådan term som definieras nedan) inte följer ovanstående rekommendation.
  Abonnenten/abonnenterna ska vidare förstå och acceptera att när de går med i en redan pågående privat show initierad av en annan abonnent (den senare kallas "Första medlemmen"), den eller de abonnenter som därefter ansluter sig till sådan prestation("Efterföljande Medlem(mar)") är/anses vara passiva deltagare i den utsträckning som tjänsteleverantören/tjänsteleverantörerna endast är skyldiga att följa Första Medlemmens önskemål. Som ett resultat och i sådana fall ska den Efterföljande Medlemmen/erna inte ha rätt till någon kompensation eller återbetalning av betalning, med undantag för BestModels fel som kan påvisas korrekt av Efterföljande Medlem(mar).
  Förutom den Privata Chatten kan Abonnenterna också kontakta SP via offlinechattmeddelanden eller, om SP är tillgängligt, via ett Video-/Röstsamtal. Observera att Abonnenten inte får göra specifika förfrågningar till en SP via ett Video-/Röstsamtal.
 16. På grund av betalningssystemet som tillämpas av Webbplatsoperatören och tredje parts betalningsbehandlare och förutsatt att villkoren för kontantåterbetalning är uppfyllda, ska kontantåterbetalningar endast gälla för samma belopp som det som ursprungligen betalades vid ett köp av ett visst kreditpaket, förutsatt att de relaterade krediterna balanserar inte har använts eller förbrukats, inte ens delvis. Som ett resultat är ingen partiell kontantåterbetalning av köpta kreditpaket någonsin möjlig. Detta innebär därför att närhelst ett saldo i ett kreditpaket används delvis (inklusive kreditbelöningar), får en återbetalning endast ske i form av krediter (och inte kontanter) upp till befintligt tidigare kreditsaldo, med förbehåll för behörighetsvillkoren. Kvalificerade kontantåterbetalningar kommer att behandlas med samma betalningsmetod som tillämpas på kreditpaketet som ursprungligen köptes och för vilket återbetalning begärs. Som ett resultat av en kontant återbetalning kommer motsvarande kreditbelopp sedan att dras från ditt kontos saldo. Du ska förbli medveten om att vissa betalningsmetoder inte tillåter någon återbetalning på grund av underliggande tekniska begränsningar som hänför sig till deras användning.
 17. Belopp som spenderas på relaterade tjänster, såsom VIP-biljetter, Köp My Content, Dricks, Överraskning, Sneak Peek, Snapshot-funktion, Messenger, offline/privata meddelanden, Video/Röstsamtal, Godisburk, och/eller MyStory-prenumeration, återbetas/kompenseras ej. Snapshots av en Modell är synliga så länge Modellens konto är aktivt och inte stängt på webbplatsen. Observera att alla Free Peeks anses löpa ut 168 timmar från och med datumet och tiden för det senaste kvittot för Free Peek som utfärdats av Webbplatsoperatören.
 18. Trots ovanstående, kommer BestModels inte hållas ansvariga för ärekränkande, stötande eller olagligt beteende av någon Gäst/Prenumerant eller för bristande prestanda, fel, utelämnande, avbrott, radering, defekt, fördröjning i drift eller överföring, kommunikationslednings misslyckande, stöld eller förstörelse eller obehörig åtkomst till, ändring av eller användning av register, vare sig enligt kontrakt eller teoretisk kränkning, eller enligt någon annan sak, för något belopp som överstiger det belopp Abonnenten betalat till BestModels.
 19. Under inga omständigheter, inklusive men inte begränsat till oaktsamhet, skall BestModels eller något av dess relaterade samarbetspartner vara ansvariga för direkta, indirekta, tillfälliga, särskilda skador, följdskador eller straffskadestånd som resultat av användning av, eller oförmåga att använda tjänsten, utan att detta påverkar det som har etablerats i den aktuella klausulen.
 20. Webbplatsen och alla dess funktioner måste alltid användas i enlighet med deras syfte och avsedda användning. Oärligt beteende, handling, manövrer av något slag, inklusive försök, med särskild hänsyn till kringgående av tillämpliga regler (antingen skrivna eller underförstådda) kan leda till omedelbar avstängning eller avslutande av Medlemskontot. Observera att Webbplatsoperatören har rätt att agera i enlighet därmed på grundval av slutsatser som dras från omständigheter eller faktainformation som uppmärksammas antingen genom webbplatsövervakning eller på något annat sätt inom ramen för lagar. Observera särskilt att skapandet av flera konton av samma användare för att fortsätta med flera röster och orättvist ändra (eller försöka göra det) resultaten av Models AWARDS-spelet faller i ovannämnda kategori och kan leda till att alla dina Medlemskonton med BestModels avslutas. Fall av oärligt eller bedrägligt beteende relaterat till online transaktioner anses ha hög prioritet. Sådana fall kan läggas ut till dedikerade och ansedda tjänsteleverantörer inom ramen för gällande föreskrifter om uppgifter om integritet.
 21. Abonnenten godkänner att i händelse av bedräglig transaktion, äger BestModels rätten att använda all tillgänglig information under den tid saken utreds rättsligt. Detta inkluderar, utan skyldighet att slutföra processen, historik ur webbläsare, IP- och e-mailadresser och annan spårbar aktivitet. Under dessa rättsliga processer, kan BestModels komma att involvera utomstående professionella undersökare och dela viss information för att foga sig för de lagliga krav som kan finnas, rättfärdiga densamma och företräda sina Kunders intressen. Abonnenten kommer stå skyldig för all utredning och alla kostnader som kan relateras till bedrägliga transaktioner.
 22. BestModels samarbetar till fullo med juridiska myndigheter som utreder bedrägliga transaktioner och andra frågor som faller under rättslig jurisdiktion och svarar på stämningar och domstolsbeslut. Därför får abonnenter endast använda sina egna betalningsmetoder på våra webbplatser.
 23. Vänligen var medveten om att BestModels äger rättigheten att avrunda betalningar som erhållits som kompensation/återbetalning och att BestModels därmed är berättigad till detta.
 24. Observera att om att vara en ny användare är ett villkor för att få några belöningar så anses inte en ny kontoregistrering på BestModels vara en ny användare. onus/gratis krediter är endast tillgängliga en gång för nya köp av förstagångsanvändare på endast en av webbplatserna som drivs av Webbplatsoperatören. Krediter eller andra belöningar är inte tillgängliga med CCBill och telefonköp. Belöningar är inte en del av det köpta kreditpaketet, och därför är återbetalning INTE möjlig efter att ha spenderat/använt dem på vår webbplats.
 25. Observera att om ett engångsreklamerbjudande annonseras på något kreditpaket, ska en sådan kampanj endast tillämpas en gång per befintlig eller ny användare där det är tillämpligt, oavsett antalet registrerade konton (existerande och/eller nyskapade) för en sådan användare kan ha och/eller oavsett andra kringgående metoder som han/hon kan använda. Annars kommer köpet att behandlas utan rabatt och beloppet för erhållna krediter kommer att begränsas till motsvarande utan kampanjen. Observera också att varken rabatterade krediter eller några krediter från konton som har promo-krediter kan överföras till något annat användarkonto eller Medlemskonto. Oavsett om motsatsen hävdas ska det understrykas att marknadsföring(ar) och relaterade kampanjkrediter inte är tillämpliga/tillgängliga för användare med någon av följande betalningsmetoder: Betala via telefon, betala med presentkort, Bitcoin/Litecoin, Altcoins, Paysafecard, Neosurf, Blik, GlobalCharge, Skrill, Przelewy24, Webpay, Spei, PagoEfectivo, AstroPay, Efecty och Boleto, eller för de medlemmar som väljer eller accepterar att deras betalningar behandlas av CCBill. Observera också att under varje kampanj(er) ska kreditpaketen som överstiger 157.99 -krediterna ha samma fördelar och/eller extra krediter (i förekommande fall) som 157.99 kreditpaketet.
 26. Nya prenumeranter kan validera sitt kreditkort med en mindre transaktion som de har rätt till 9.99 kampanjkrediter för. Beloppet för valideringstransaktionen kommer omedelbart att återbetalas till kreditkortsinnehavaren. Ovannämnda reklamkrediter är inte tillgängliga för de användare som redan har ett medlemskap på BestModels eller någon annan webbplats som drivs av Webbplatsoperatören.
 27. Alla valuta- och transaktions-kostnader är inkluderade i det angivna priset för kreditpaketen. BestModels förbehåller sig rätten att ändra priserna beroende på ändringar i valutakurser.
 28. Var medveten om att överdriven användning av kreditkort och/eller e-post-adress validering kan leda till avslutning av denna överenskommelse av webbplatsoperatören med användaren. Lägg därför också märke till att enbart den kreditanvändning räknas till en modells veckovisa awards spel, är den som härrör från ett kreditköp av samma medlemskonto.
 29. I enlighet med reglerna i Club Elite program som definierats på en separat sida i Abonnentens konto, mottar Abonnenter Club Elite nivåpoäng endast efter de spenderat krediter. Kreditutgifter som är föremål för återbetalning eller återlämning ska inte öka Club Elite nivåpoäng. Det är en daglig minskning av Club Elite nivåpoängen satt för annorlunda för varje nivå. Sådan sänkning sker varje dag, oavsett din aktivitet på webbplatsen. Observera att nivåpoängen inte kan överföras eller delas mellan abonnentkonton, oavsett om de två kontona tillhör samma person. När abonnentkontot är stängt kommer alla Club Elite nivåpoäng att förloras och kan inte återställas. Kontakta kundservicen om du inte vill delta i programmet Club Elite. Genom detta enda godkännandet av detta avtal bekräftar och godkänner abonnenterna att de har läst och förstått reglerna i Club Elite -programmet.
 30. Varje medlem deltar i programmet Club Elite genom att registrera sig på BestModels. Inom ramen för Club Elite programmet får medlemmar nivåpoäng baserat på deras kreditutgifter i en viss månad. Ju högre nivåer de har desto bättre Club Elite rang uppnår de, så en enkel medlem kan bli en Casanova (Rank VI.) Se det här här). Det finns en multiplikator kopplad till varje rang som hjälper medlemmarna samla in mer Club Elite nivåpoäng.
 31. Medlemmen tjänar en högre rang, om han/hon samlar in det nödvändiga antalet nivåpoäng inom en kalendermånad. Denna nyligen uppnådda rankning kommer att hållas till slutet av den följande kalendermånaden. Endast den delen av nivåpoängen som överstiger tröskeln för den nyligen uppnådda rankningen kommer att överföras till nästa kalendermånad. Alla andra nivåpoäng återställs och förloras den första dagen i den nya kalendermånaden. Observera att nivåpoängen sjunker varje dag oavsett din dagliga aktivitet och volymen för ett sådant fall är inställt olika för varje rang.
 32. Medlemmar kan gå till Inställningar för att göra justeringar när som helst om de vill dela sin Club Elite rang med andra Medlemmar eller med Modellerna. Alla Medlemmar kan avsluta sin medverkan i Club Elite programmet genom att skicka en begäran till Kundtjänsten.
 33. Genom att betala för en video eller ett album på Modellens sida kommer sådant innehåll att vara synligt för dig i 90 dagar. Observera att även inom 90 dagar har Modellen rätt att ändra innehållet när som helst. Om Modellens konto avslutas av någon anledning kommer hans/hennes innehåll inte längre att vara tillgängligt på BestModels.
 34. Den Medlem som spenderar flest krediter i följd på en Modell i gratischatt genom Överraskningar från senaste starttiden kommer att belönas med titeln "Kung i Rummet" i 24 timmar om inte en annan Medlem ger fler Överraskningskrediter i samma chattrum under samma tidsperiod. "Kung i Rummet" titeln ger inga andra förmåner eller fördelar och är enbart tillämplig i gratischatten.
 35. Webbplatsoperatören kan starta referensprogram från tid till annan, och om något sådant program pågår kommer följande regler att gälla för det:

  Om du någonsin har köpt ett kreditpaket på minst 17.99 krediter är du berättigad att delta i vårt remissprogram med samma medlemskonto och hänvisa BestModels till dina vänner under följande villkor. Observera att genom att hänvisa vår webbplats till dina vänner kommer du att ge dem hänvisningslänkar som omdirigerar till vår webbplats, vilket kommer att leda till deras identifiering endast om de registrerar sig som medlemmar. Sådan information får endast tillhandahållas under villkoren som beskrivs i instrumentpanelen relaterad till remissprogrammet i användarmenyn på ditt konto. Det är ditt ansvar att se till att de personer du har lämnat remisslänken till är medvetna om att du har gjort det för din egen räkning och ditt intresse för att få en belöning och att de har förstått och accepterat hur vi använder deras data. Se vår sekretesspolicy för mer information.

  Du har rätt till en viss kreditbelöning (inte återbetalningsbar eller utbytbar mot pengar under några omständigheter) om en ny medlem, dvs. en person som aldrig har registrerat sig på någon av webbplatserna som drivs av Duodecad IT Services Luxemburg S.à rl, anländer till BestModels från din remisslänk, registrerar sig som medlem och gör sitt första framgångsrika köp på BestModels. Samtidigt får en sådan ny medlem också en viss kreditbelöning.

  Observera att varje försök att missbruka remissystemet kommer att leda till avstängning eller avslutande av ditt konto. Alla former av skräppost är förbjudna. Därför, bjud bara in dina vänner till BestModels med hänvisningslänken och läs noggrant klausul 11 ​​om spam.

  Webbplatsoperatören förbehåller sig rätten att ändra och / eller avbryta ett remissprogram när som helst utan föregående meddelande.
 36. Observera att vissa transaktioner behandlas via American Payments United, Inc., ett företag registrerat med nummer 7668152 hos Delaware Secretary of State och med registrerad adress på 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958, County of Essex, USA.
 37. Gratis Privata Minuter. Webbplatsoperatören kan lansera kampanjerbjudanden då och då, där du kan få gratis sekunder/minuter av Privat Chatt för att användas med Modeller. Ytterligare specifika villkor kan gälla beroende på kampanjerbjudandena.

Klausul: BestModels - Prenumerants och/eller gästs Föreskrifter

 1. Jag förklarar uttryckligen att jag för närvarande har nått myndig ålder i enlighet med mina lokala bestämmelser.
 2. Jag bor för närvarande i det land som jag sanningsenligt och korrekt angav i formuläret för att registrera mig på BestModels och åtar mig plikten att omedelbart informera, inom 24 timmar, om varje byte av bostad genom att skicka ett e-postmeddelande till help@jwsbill.com. Dessutom bekräftar jag att Webbplatsoperatören är skyldig att samla in alla tillämpliga skatter baserat på min hemvist som Medlem.
 3. Jag godkänner att den ovan avsedda förpliktelsen endast kan betraktas som genomförd efter det att BestModels tillhandahållit bekräftelse på att ovan förändringar har skett.
 4. Jag är helt och uteslutande ansvarig för eventuella felaktiga uppgifter angående min bostadsort, och för att inte informera BestModels om ändringar, i enlighet med ovan nämnda villkor.
 5. Jag intygar också att jag är medveten om min straffrättsligt ansvar, och därför kommer att agera, under alla omständigheter, i enlighet med lokal moralitet och gällande lagar.
 6. Jag tror att som vuxen, har jag en omistlig rätt att läsa/titta på all innehåll som jag anser lämpligt.
 7. Läsning och/eller tittande av innehållet på webbsajten inte på något sätt strider mot normer eller lagar i mitt grannskap, by, stad, län, landskap, eller land.
 8. Jag är fullt medveten om att allt innehåll och material som tillhandahålls på BestModels, inkluderande men inte begränsat till live kameraflöden, bilder, grafik, tillämpningar och texter är vederbörligen skyddad av gällande lagstiftning, att alla rättigheter är reserverade. Därför är de uteslutande för mitt eget personliga bruk.
 9. Jag är fullt medveten om och godkänner att BestModels kan söka fullt samarbete med juridiska myndigheter för utredning av bedrägliga transaktioner och andra ärenden som faller under rättslig jurisdiktion så väl som svaromål på stämningar och domstolsbeslut.
 10. Jag medger att kan BestModels och dess samarbetspartner inte kan hållas ansvarig för eventuella rättsliga konsekvenser som kan uppstå som ett resultat av bedrägligt inträde, eller användning av denna webbsajt och/eller material som finns häri.
 11. Jag godkänner också att BestModels eller någon av dess besläktade, samarbetspartners inte kan bli hållna ansvariga för några förluster eller skador som uppstått ur mina kontakter med SP.
 12. Jag förstår och accepterar att under inga omständigheter får BestModels eller något av dess närstående samarbetspartner vara ansvariga för direkta, indirekta, tillfälliga, särskilda skador, följdskador eller skadestånd som beror på falska upplysningar, förgreningar som kan uppkomma, kränkning av rätten till abonnenter, prostitution, pedofili, barnpornografi, olagligt övergrepp, exploatering eller trafficking med kvinnor och/eller barn.
 13. Jag håller med och erkänner att immateriella rättigheter (inklusive men inte begränsat till rätten att använda, anpassa, översätta, etc.) till allt innehåll (t.ex. chat, meddelanden, bilder, videor, etc.) skapat, publicerat eller på annat sätt offentligjort för mig på BestModels tillhör BestModels.
 14. Härmed uttrycker jag tydligt att inte använda BestModels tjänster för att promota något innehåll och/eller produkt som tillhör konkurrenter till Webbsidans Operatör. All försök att på BestModels använda konkurrenters officiella firmamärken och/eller kännetecken och/eller andra referenser till BestModels konkurrenter, inkluderat felstavningar av dessa, kommer att anses som orättvis handels och marknadsföringsstrategi och kommer att åklagas enligt lagens fulla kraft. Jag bekräftar och accepterar härmed att överträdelsen av denna klausul kan innebära att mitt konto omedelbart upphör.
 15. Jag godkänner uttryckligen BestModels att övervaka och spela in mina onlineaktiviteter på webbplatsen begränsade till meddelanden i privata chattar, inklusive mina förfrågningar om BestModels-tjänster, e-post, röster, dricks och/eller överraskningar som skickas/ges till Vuxen Tjänst Leverantörer och liknande.
 16. Jag godkänner att allt material som spelas in eller allt originalverk gjort enligt detta Avtal och/eller vid användning av BestModels tjänster (och alla rättigheter däri, inklusive, utan begränsning, upphovsrätt) tillhör och skall endast och exklusivt vara egendom av BestModels.
 17. Jag avstår uttryckligen alla rättigheter och begäran av fordringar som använt av BestModels kan komma att bryta mot mina rättigheter, inkluderat men ej begränsat till moraliska rättigheter, publiceringsrättigheter, äganderättigheter och övriga rättigheter och/eller rätten för erkännanden av material eller idéer i alla avseenden.
 18. Jag förkunnar och bekräftar mig som en enskild konsument och inte som en juridisk person och i ingen händelse kan inköpen av tjänster under detta Avtal anses som en del av mitt professionella yrkesutövande.

Klausul: BestModels - Prenumeranters och/eller Gästers Skyldigheter

 1. Jag accepterar att inte kopiera, reproducera, publicera, ladda ner, överföra och/eller göra tillgänglig för allmänheten något av innehållet/material på BestModels, utan föregående skriftligt medgivande från BestModels.
 2. Jag är helt ansvarig för alla eventuella falska upplysningar och ansvarig för eventuella rättsliga konsekvenser som kan uppstå från att jag tittar, läser eller laddar ner material och bilder på denna webbplats.
 3. Jag kommer aldrig utsätta minderåriga för webbsidans innehåll och kommer vidtaga alla nödvändiga åtgärder för att undvika all typ av exponering och tillgång till webbsidan genom att, t.ex., ej tillåta att webbsidan läggs in i Favoriter. Jag är ensamt ansvarig för varje fall där en minderårig får tillgång av BestModels genom mitt konto eller genom användandet av mitt kreditkort.
 4. Jag tar på mig fulla ansvaret för att upprätthålla säkerheten gällande mitt konto och lösenord.
 5. Jag kommer inte att ge ut personlig information, tillhandahålla eller stödja eskort tjänster och/eller prostitution.
 6. Jag kommer inte arrangera personliga möten med några Service Provider (SP), eftersom det är förbjudet och kommer inte byta telefonnummer med en Service Provider (SP)/Abonnent eller på något annat sätt försöka få någon fysisk kontakt med en Service Provider (SP)/Abonnent. I alla händelser erkänner jag att BestModels inte skulle vara ansvarig om genom att bryta mot dessa villkor och regler jag skulle försöka få en fysisk kontakt med en Service Provider (SP)/abonnent. Jag är medveten om att om det är bevisat att jag har ordnat personliga möten med en Service Provider (SP) eller försöker göra det, kan jag bli avstängd från Webbplatsen och mitt konto kommer att stängas utan någon ersättningsrätt.
 7. Jag kommer inte använda obscent språk, hota eller gräla med, eller överskrida besökares rättigheter, SPs, BestModels support personer eller ledningen av webbplatsen, eftersom det är förbjudet.
 8. Text innehåll som skickas eller vidarebefordras och användarnamnet ska inte vara stötande, kommer inte att avspegla på pedofili, tonår, tidelag eller zoofili, eller hänvisar till eliminering eller konsumtion av något kroppsligt avfall. Dessutom ska användarnamnet som du väljer när du registrerar dig på webbplatsen aldrig innehålla någon personlig information om dig (t.ex. ditt riktiga namn) eller information som kan tillåta en annan person att koppla den till din egentliga identitet (t.ex. ditt offentliga användarnamn du använder för sociala plattformar, som Facebook, Twitter, etc.). Om du bestämmer dig för att välja ett användarnamn som kan leda till din identifiering, var vänlig notera att du är fullt ansvarig för sådan åtgärd och att vi inte kan hållas ansvariga för någon identifiering som en annan användare av vår webbplats kan göra).
 9. Jag kommer inte att använda uttryck och användarnamn som inte når upp till standarden för god smak, föreslår överträdelse av lagen eller att bedra andra.
 10. Jag kommer omedelbart, informera BestModels om alla olagliga beteenden hos SPs, likaså om olagligt användande av firmamärken, märken och/eller registrerad musik.

Klausul: BestModels - Dricks, Överraskning, Jasmin-present och Godisburk

 1. Som en del av online underhållningstjänsterna på Webbplatsen kan Medlemmarna skicka krediter eller klädesplagg till en Modell (”Överraskningen” eller ”Dricks” respektive ”Jasmin Present”-tjänsterna). Observera att det inte är tillgängligt för alla Modeller att skicka en Jasmin-present och Medlemmar kan inte skicka en Gåva som en Modell redan har tagit emot. Medlemmen kan välja Presentobjektet medan dess färg och storlek väljs av modellen. Leveransen av presentföremålet organiseras av Webbplatsoperatören. Kreditpriset för att skicka en Jasmin-present är inklusive alla skatter och fraktavgifter.
 2. Till skillnad från Överraskningen eller Dricks måste Jasminpresenten accepteras av Modellen. Om modellen avvisar en Jasmin-present eller om Modellen inte accepterar Gåvan inom sju (7) dagar, kommer Medlemmen som skickade en sådan Gåva att få en kreditåterbetalning. I annat fall är Överrasknings-, Dricks- och Jasmin-presenttjänsterna inte föremål för någon återbetalning/kompensation och ånger-/avbokningsrätten enligt klausul 4.3. gäller.
 3. Godisburk. Medlemmar erbjuds att delta i en kreditpool ("Poolen") på profilsidan för vissa Modeller ("Deltagande Modeller"), i syfte att nå ett visst antal krediter i Poolen ("Målet") inom en period på sex månader (”Deltagandefönstret”). Värdet av målet är tillgängligt på profilsidan för varje Deltagande Modell. När alla deltaganden i poolen för en Deltagande Modell når Målet, ska en korg med Jasmin-Gåvor (vars faktiska värde bestäms av värdet på Målet) skickas till den Deltagande Modellen.
  1. Om Målet inte nås inom Deltagar-Fönstret för en Deltagande Modell, Kommer den Deltagande Modellen att få en alternativ kompensation med ett värde som är proportionellt med krediterna betalade i den Deltagande Modellens Pool, överenskommet separat mellan Webbplatsoperatören och den Deltagande Modellen.
  2. Om krediter betalas in till Poolen för en Deltagande Modell som överstiger Målet, ska den Deltagande Modellen erhålla, utöver korgen med Jasmin-gåvor, en ytterligare kompensation till ett värde som står i proportion till de krediter som betalas in till den Deltagande Modellens Pool utöver Målet, enligt överenskommelse separat mellan Webbplatsoperatören och den Deltagande Modellen.

Klausul: BestModels - Uppsägning av Prenumeration

 1. Prenumeranterna kan när som helst avbeställa BestModels tjänsterna.
 2. Om du vill avbryta din prenumeration och stänga ditt konto, välj "Glöm Mina Information" under "Sekretessinställningar" för ditt konto. Efter bekräftelse av ditt beslut ändras din abonnentstatus till "Avbeställd" och vi raderar din personliga information som lagras i vårt system, med undantag av vad som krävs enligt gällande lag, våra legitima affärsintressen eller något annat tillåtet syfte som förklaras i vår Integritetspolicy.
 3. BestModels förbehåller sig rätten att tillfälligt stänga eller permanent avbryta ett abonnemang om det sker en överträdelse av något villkor i denna överenskommelse eller om det sker ett olagligt uppträdande inom ramen för detta avtal att kontakta berörda myndigheter inklusive, men ej begränsat till, att göra en polisanmälan och kontakta åklagare.

Klausul: BestModels - Personlig Data och Integritetspolicy

 1. När du navigerar på vår webbsida, när du bestämmer dig ör att registrera dig som Medlem, och/eller att använda funktionerna på vår webbsida, kommer du dela och/eller vi kommer samla in en del personlig information om dig. Läs noggrant vår Integritetspolicy, som förklarar hur vi samlar in, använder och delar din personliga information och de val du har angående användandet av din personliga data.
 2. Som Medlem, har jag inte och kommer inte uppge någon falsk information och/eller dokument till BestModels. Därför erkänner jag att BestModels har rätt att, omedelbart och med ensamrätt, avsluta det nuvarande avtalet vid minsta misstanke om förfalskning.
 3. BestModelss system uppfyller de säkerhetskrav som krävs av PCI DSS, som är en stringent säkerhetsstandard utformad av Visa/MasterCard.
 4. BestModels anställdas tillgång till personlig information om BestModels abonnenter är begränsad och de är bundna av sekretess regler. BestModels´s Anställda kan vara föremål för disciplinära åtgärder, inklusive uppsägning av deras kontrakt och i allvarliga fall även brottsåtal om de inte uppfyller dessa strikta förpliktelser.

Klausul: BestModels - Funktion och Säkerhet

 1. BestModels föreslår att abonnenterna aktivera "cookies" i sina webbläsare för att garantera full funktionalitet.
 2. BestModelss Support Team övervakar alla kamera-flöden som är tillgängliga på webbplatsen 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.
 3. På grund av dess precisa och unika design har webbsajten aldrig varit utsatt för någon allvarlig säkerhetsöverträdelse.
 4. BestModels is a Scam-Free Zone.

Klausul: BestModels - Spam

 1. BestModels skickar inte spam meddelanden och tolererar inte spam, och tar avstånd ifrån alla aktioner som relaterar till spam.
 2. Följande anses utgöra ett spam:
  1. Manipulerade meddelanden, såsom e-post rubriker, som skickas till eller genom BestModels datorsystem på ett sätt som kan bedra abonnenter på BestModels.
  2. Utsända e-mails från tredje parts servrar utan tillåtelse från gällande tredje part.
  3. Att skicka, vidarebefordra, eller orsaka sändningen av felaktig, missvisande information, eller sådant som är emot affärsintressen av BestModels.
  4. Använda eller orsaka tvång att använda BestModelss datasystem för att underlätta överföring av oönskat eller otillåtet material. Detta inkluderar all form av reklammaterial, webbadresser, skräppost, kedjebrev, pyramidspel eller någon annan form av otillåten värvning som du kan ladda upp, anslå, e-posta, överföra eller på annat sätt göra tillgänglig.
  5. Ladda upp, lägga ut, skicka ett meddelande, eller sända samma budskap, webbadress eller e-post flera gånger.
  6. Störa det normala flödet av dialog genom att posta meddelanden i snabb följd, flera gånger, med hjälp av enbart versaler eller på annat sätt agerar på ett sätt som negativt påverkar andra användares möjlighet att engagera sig i realtid utbyten.
 3. Spamming genom BestModels system eller störande av abonnenter är ett brott mot användarvillkoren för webbplatsen.
 4. BestModels gör allt i dess makt att skydda dess abonnenter från skadliga effekter förorsakande av skräppost.
 5. Användningen av alla tillgängliga rättsliga förfaranden kommer att övervägas i händelse spamming tillfogar en förlust hos BestModels.
 6. Utan hinder av ovanstående, BestModels efter godkännande av abonnenterna, inom villkoren i detta avtal, får skicka reklam e-post om sin egen och dess partner-webbplatser och varje e-post kommer att innehålla möjligheten att avregistrera sig från sändlistan.
 7. Registrerade användare kan tillfälligtvis erhålla nyhetsbrev från BestModels. Dessa meddelanden avser transaktioner och relationer till sidan. Att abonnera och avsluta abonnemanget från dessa meddelanden sker med ett enkelt knapptryck. Reklamutskick kommer endast att sändas om Abonnenten uttryckligen medgivit den typen av marknadsföringstjänster.
 8. I fall abonnenter vill rapportera spam, rekommenderas användning av "Meddelande till Support funktionen" i "Mitt Konto" eller skicka e-post till support@livecamhelp.com. BestModels Support Team undersöker alla rapporter så snart som möjligt.

Klausul: BestModels - Kontakter

 1. Kundtjänst Avdelningen kan kontaktas från:
  1. Online Support Chatt;
  2. “Meddelande till Support” funktionen på abonnentens konto;
  3. Sending of an email to support@livecamhelp.com or help@jwsbill.com.
  4. Skicka ett brev till din respektive Webbplatsoperatör:

   JWS Americas S.à r.l.

   44, Avenue John F. KennedyL-1855 LuxembourgStorhertigdömet Luxemburg
    eller 

   JWS International S.à r.l.

   44, Avenue John F. KennedyL-1855 LuxembourgStorhertigdömet Luxemburg

Klausul: BestModels - Diverse

 1. Detta avtal anger en hel och fullständig förståelse mellan Gäster/Abonnenter och BestModels med avseende på dess ämne, och ersätter alla tidigare förståelser eller avtal, skriftliga eller muntliga.
 2. Om det inte strider mot lag, eller om inget annat anges, skall alla bestämmelser i detta avtal gälla trots uppsägningen.
 3. Om någon del av detta avtal bedöms omöjlig att upprätthålla av en behörig domstol, ska det inte påverka verkställbarheten av övriga delar av detta avtal.
 4. Den rådande parten i valfritt mål för att verkställa villkoren här har rätt att återkräva sina rimliga advokatsavgifter.
 5. Om BestModels ändrar reglerna i detta Avtal, kommer BestModels att publicera en uppdaterad version av regler och villkor på webbsidan och/eller publicera en förvarning om förändringar och/eller sända sina abonnenter ett meddelande om förändringar i god tid innan dessa träder ikraft.
 6. Om du anser någon förändring som oacceptabel, skall du upphöra med användandet av BestModels och dess tjänster och dessutom avsluta ditt abonnemang (om sådant finns). Upphör du inte med att använda BestModels och dess tjänster, uppfattas det som du accepterat förändringarna.
 7. Du har inte rätt att överföra eller överlåta några av dina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal, inklusive ditt användarnamn och lösenord, till en annan person utan föregående skriftligt medgivande från Webbplatsoperatören. Webbplatsoperatören kan överföra eller överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal utan begränsning.
 8. Den engelska versionen skall äga företräde i alla rättsliga yttranden och lagstadgade förklaringar som gjorts av BestModels inkluderat det gällande Avtalet. BestModels godkänner ingen form av rättsligt anspråk för missuppfattningar beroende på felöversättning. Du har inte rätt att överföra eller överlåta några av dina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal, inklusive ditt användarnamn och lösenord, till en annan person utan föregående skriftligt medgivande från Webbplatsoperatören. Webbplatsoperatören kan överföra eller överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal utan begränsning.
 9. Detta avtal och de relationer som uppstår från det mellan BestModels och Gästerna/Prenumeranterna kommer regleras av lagen i Storhertigdömet Luxemburg.
 10. Eventuella tvister som uppstår mellan BestModels och Gästerna/Prenumeranterna kommer att lösas i godo och endast när denna lösning inte är effektivt, kommer som behörig domstol för tvister med anledning av detta avtal vara domstolarna i staden Luxemburg.
 11. U.S. Patent Notice Under 35 U.S.C. § 287(a). Sänder på BestModels kan omfattas av bland annat ett eller flera av U.S. Patent Nr. 6,766,376; 7,716,358; 8,595,372; 7,490,053; och 10,567,453, baserat på krav från innehavarna av sådana patent.

Klausul: BestModels – Digital Services Act

 1. Borttagning av Innehåll
  1. Webbplatsoperatören har vidtagit åtgärder för att motverka förekomsten av olagligt och obehörigt innehåll på webbplatsen. Vi förser användare med en effektiv mekanism för att rapportera olagligt innehåll, tjänster eller varor och samarbetar aktivt med utsedda ”betrodda flaggare” för att säkerställa snabb identifiering och borttagning av sådant innehåll i enlighet med den europeiska förordningen 2022/2065, även känd som Digital Services Act (”DSA”).
  2. Olagligt och obehörigt innehåll inkluderar men är inte begränsat till sexuellt utnyttjande och övergrepp av barn; terroristinnehåll; hets mot folkgrupp; alla typer av sexuella handlingar; spelverksamhet; innehåll som genereras baserat på en annan persons likhet; otillåten användning av immateriella rättigheter och bildrättigheter; bedrägeri och brottslighet på nätet osv.
   • För mer information om borttagning av olagligt innehåll, vänligen [klicka här], och för brott mot copyright, vänligen [klicka här]
   • För nationella rättsliga eller administrativa beslutsmeddelanden från myndigheter, [klicka här]
   • För rapporter från betrodda flaggare, [klicka här]
 2. Innehållsmoderering
  1. Webbplatsoperatören använder åtgärder för att moderera innehållet för att säkerställa efterlevnad av dess policyer och standarder, inklusive supportpersonal och tekniska verktyg som underlättar upptäckt och borttagning av obehörigt innehåll. Innehåll som laddas upp, publiceras eller delas av användare kan bli föremål för granskning och borttagning om det visar sig att det bryter mot dessa policyer och/eller detta avtal.
  2. Användare bekräftar att webbplatsoperatören kan använda automatiserade verktyg och manuella granskningsprocesser för att övervaka och moderera innehåll. Webbplatsoperatören garanterar dock inte riktigheten, fullständigheten eller aktualiteten i sina modereringsinsatser.
 3. Åtgärder och skydd mot missbruk
  1. Webbplatsoperatören har åtagit sig att tillhandahålla legitimt innehåll och behandla varje enskilt klagomål med uppriktighet och omsorg med hänsyn till alla faktiska omständigheter i varje fall.
  2. I händelse av missbruk av systemet kommer webbplatsoperatören att vidta åtgärder för att hantera sådana händelser.
  3. Vid upptäckt av missbruksrapporter från användare och modeller kommer webbplatsoperatören omedelbart att utfärda meddelanden när det krävs enligt lag. Webbplatsoperatören förbehåller sig rätten att utfärda begränsningar (inklusive delvis eller fullständig avstängning eller radering av kontot) mot användare som inte följer detta avtal eller tillämplig lag eller om meddelanden/klagomål som skickas är uppenbart ogrundade, utan att det påverkar en första varning när det är lagligt nödvändig.
  4. Missbruk inkluderar, men är inte begränsat till, följande beteenden:
   1. Att skicka uppenbart ogrundade meddelanden eller klagomål om olagligt eller olämpligt innehåll, särskilt när det görs upprepade gånger under en viss period;
   2. Generera en betydande mängd rapporter som innehåller otillräcklig eller ogiltig information, i jämförelse med det totala antalet rapporter som gjorts inom en angiven tidsram;
   3. Skicka, dela eller på något sätt främja olagligt innehåll;
   4. Engagera sig i eller främja trakasserier, hets mot folkgrupp, mobbning eller någon form av kränkande beteende i interaktiva områden på webbplatsen;
   5. Att medvetet kringgå geografiska eller andra begränsningar för att komma åt eller distribuera innehåll som inte är avsett för en användares region.
  5. Vårt beslut att utfärda begränsningar kommer att överväga varje fall individuellt, bedöma omfattningen, allvaret och avsikten bakom missbruket, baserat på den totala och relativa frekvensen av sådana aktiviteter och deras konsekvenser.
   • Till exempel (utan att det påverkar en specifik analys och från fall till fall):
    • Användare som engagerar sig i olagliga förfrågningar eller delar obehörigt innehåll via chatt-/videofunktionen eller använder chatt-/videofunktionen för att trakassera, mobba eller skicka olämpliga meddelanden till andra kan få en inledande varning för förstagångsöverträdelser. Fortsatt missbruk kommer att resultera i avstängningar (som kan sträcka sig från en (1) dag för mindre överträdelser till etthundraåttio (180) dagar för allvarliga eller upprepade överträdelser). I extrema fall, såsom upprepad delning av olagligt innehåll eller allvarlig bristande efterlevnad av våra regler, kan användarens konto komma att raderas permanent.
   • För varje fall kommer vi särskilt att överväga:
    • Arten och innehållet i meddelanden eller interaktioner, särskilt med fokus på deras laglighet och efterlevnad av våra regler.
    • Frekvensen och sammanhanget för det rapporterade beteendet, skiljer mellan enstaka incidenter och systematiskt missbruk.
    • Beteendets inverkan på mottagare och andra användare, inklusive potentiell skada eller obehag.
  6. Webbplatsoperatören förbehåller sig rätten att vidta lämpliga åtgärder som svar på missbruksrapporter och säkerställa en säker och respektfull miljö för alla användare. Vi kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att hantera fall av missbruk i enlighet med detta avtal.
 4. Rekommenderad systemtransparens
  1. Webbplatsoperatören har åtagit sig att leverera den högsta servicenivån till sina användare för att säkerställa en fantastisk upplevelse. Därför är alla rekommendationer som ges till användare noggrant utvalda baserat på nyckelkriterier, inklusive men inte begränsat till användarpreferenser, historiska interaktioner och innehållsrelevans.
 5. Kontakta Oss
  1. För att säkerställa direkt och snabb kommunikation med oss ​​på ett användarvänligt sätt kan du skicka ett e-postmeddelande till vår enda kontaktpunkt för alla mottagare av vår tjänst på: legal.dsa@jwsbill.com. Du kan kontakta oss på engelska och/eller franska.