Pontok

Utoljára módosítva: Február 16, 2024

pont: BestModels - Tartalom

A jelen megállapodás (a továbbiakban "Megállapodás") feltételei szabályozzák az Ön (mint Vendég és/vagy Tag) és a Társaság kapcsolatát az Ön által megjelölt országtól/lakóhelytől függően. A JWS Americas S.à r.l., egy luxemburgi jog szerint működő korlátolt felelősségű társaság, amelynek székhelye 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, Luxemburgi Nagyhercegség, a luxemburgi kereskedelmi és cégjegyzékben 249.539 számon bejegyzett céggel, amennyiben Ön az Amerikai Egyesült Államokban tartózkodik, vagy a JWS International S.à r.l., egy szintén luxemburgi jog szerint működő, a luxemburgi kereskedelmi és cégjegyzékben 249.566 számon bejegyzett, a luxemburgi jog által szabályozott korlátolt felelősségű társasággal, melynek székhelye: 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, Luxemburgi Nagyhercegség, feltéve, hogy Ön az Amerikai Egyesült Államokon kívüli bármely más országban tartózkodik. A JWS Americas S.à r.l. vagy a JWS International S.à r.l. társaságokra a továbbiakban a "Weboldal-üzemeltetőjeként" utalunk a(z) BestModels weboldalon található szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban. A jelen megállapodásban a "BestModels" kifejezés a Weboldal Üzemeltetőjére vagy a Weboldal Üzemeltetője által üzemeltetett BestModels weboldalra utal, a vonatkozó kontextustól függően.

Definíciók
 • Tag/Ügyfél/Előfizető - Az a látogató, aki feliratkozik az oldal szolgáltatásaira.
 • Vendég – Az a látogató, aki belép és/vagy meglátogatja a BestModels oldalt az oldal szolgáltatásaira való regisztrálás nélkül.
 • Felnőtt tartalomszolgáltató / Előadó / Modell – 18. vagy 21. életévét (jogrendszertől függően) betöltött valós személy, aki műsort szolgáltat, cseveg vagy más módon kapcsolatot tart fenn az oldal membereivel és vendégeivel.
 • Kredit egyenleg - A BestModels-on a Tagoknak lehetőségük nyílik csomagokban krediteket vásárolni. Ezekkel lehet fizetni a prémium szolgáltatásokért. A tranzakciókat fizetési szolgáltatóink biztonságosan dolgozzák fel, majd a vásárolt kreditek megjelennek az ügyfél fiókjának egyenlegén.
 • Ingyenes chat - Akadálytalan lehetőség a felnőtt tartalomszolgáltatókkal való interakcióra szöveges üzeneteken keresztül.
 • Privát chat - A privát chaten az előfizetknek lehetősége nyílik kettesben chatelni vagy beszélgetni a felnőtt tartalomszolgáltatóval, a többi felhasználó kizárásával.

A weboldalra történő belépéssel és/vagy regisztrációval Ön beleegyezik és elfogadja az alábbiakat:

 1. A BestModels egy online interaktív honlap és a kiskorúaknak tilos hozzáférniük.
 2. A weboldalon található online szórakoztatást a 18. életévüket betöltött női és férfi egyének világszerte szolgáltatják, akiket általánosan Szolgáltatónak neveznek (SP).
 3. Az SP-k a világ minden táján chatelnek és szórakoztatják az előfizetőket, akik élő közvetítések, képek, offline (teaser [ízelítő]) és fizetős videók alapján választották ki őket.
 4. Általános szabályként, az SP-knek tilos egyértelműen mesztelen vagy szexuális tartalmat közvetíteni.
 5. A BestModels a két legnépszerűbb ipari szabványt felhasználva tökéletesen testre szabott élményt nyújt. A BestModels oldalon a felhasználó az első!

Pont: BestModels - Szolgáltatások és garanciák

 1. BestModels is divided into specific areas, which provide free and payable services. BestModels is constantly adding new services in order to accommodate its subscribers' requirements.
 2. Mielőtt a kívánt szolgáltatást kiválasztaná, fontos, hogy tájékozódjon a tartalmat, árlistát és az országának megfelelő fizetési módokat (hitelkártya, bankkártya, online csekk, stb.) illetően. Ezek az információk megtalálhaók weboldalunkon.
 3. A weboldalon lévő különböző tartalmak megjelenése nem jelenti azt, hogy a BestModels felelősséget vállal érte vagy támogatja annak szerzőjét.
 4. BestModels,a törvény által megengedett mértékben, nem vállal garanciát vagy képviseletet az információért, szolgáltatásokért vagy termékekért, melyeket szolgáltatásain belül nyújt. Az Előfizetőknek és/vagy a Vendégeknek a szolgáltatás használata a saját felelősségükre történik.
 5. A BestModels mindenkor arra törekszik, hogy előfizetőinek a legjobb tartalmat és szolgáltatást nyújtsa. Azonban nem vállal garanciát a tartalom helyességét, pontosságát, időszerűségét és megbíthatóságát vagy egyebet illetően.
 6. Az alábbi jelenlegi Szerződésben megállapodott feltételek sérelmezése nélkül sem a BestModels, sem bármely más fél, aki a létrehozásban, alkotásban vagy szolgáltatás és tartalom átadásában érintett; nem felelős közvetlen, véletlen, következményes, közvetett vagy büntetőjogi károkért, amelyek a szolgáltatáshoz, a BestModels termékeihez vagy információihoz történő hozzáférésből, azok használatából, értelmezéséből származnak.
 7. Az ügyfél kifejezett jóváhagyását követően (e-mailben vagy chat módban) a(z) BestModels - Ügyfélszolgálati csapata távolról irányított munkamenetet kezdeményezhet az ügyfél számítógépéhez való hozzáférés érdekében, hogy műszaki problémákat orvosoljon, vagy rendszerinformációkat szerezzen a hiba eredetének megtalálása érdekében.

  Az ügyfél a "távolról irányított munkamenet" jóváhagyásával vállalja, hogy lemond minden, a távolról irányított munkamenettel kapcsolatos, a(z) BestModels és annak munkatársai ellen indított jogi eljárás lehetőségéről.

Pont: BestModels - Alapelvek

 1. A BestModelsnak nem célja, hogy etikátlan érdekeket támogasson, ezért szigorú szabályzat szerint működik.
 2. Az ASACP szervezet PLATINA fokozatú támogatójaként, valamint az RTA és ICRA szervezetek tagjaként a BestModels elkötelezetten harcol a gyermekek védelme mellett.
 3. A BestModels szolgáltatásai csak 18. (bizonyos térségek esetén 21.) életévüket betöltött személyek részére elérhetők, így a kiskorúak nem tudnak ezekhez könnyen hozzáférni.
 4. A 18 év alatti személyek (21 egyes régiókban) szintén nem lehetnek SP-k. Következésképpen az összes SP 18 éves vagy annál idősebb volt (21 egyes régiókban) a fényképezés ideje alatt, a nyilvántartás-kezelő által regisztrált életkor alapján. A BestModels semmilyen körülmények között nem jelenít meg SP-t gyermekként.
 5. Az összes SP három fő kritériumnak felel meg:
  1. egy megállapodás aláírása, melyben a megadott személyi adatok hitelességét igazolja;
  2. fényképes igazolvány másolatának biztosítása;
  3. a Felnőtt Tartalomszolgáltató arcáról és fényképes igazolványáról készült fényképfelvétel;
 6. The accounts of the SPs are immediately and permanently suspended if they violate BestModels's principles.
 7. A BestModels oldalon zéró toleranciát hirdetünk gyermek (írott vagy képi) pornográfia ellen. A legkisebb gyanú esetén az érintett hozzáféréseket azonnal és véglegesen felfüggesztjük, továbbá értesítjük a megfelelő hatóságokat!
 8. A BestModels fenntartja a jogot, hogy azonnali és végleges felfüggesztést alkalmazzon kiskorúságra utaló vagy másokat sértő név, illetve a hamisítás legkisebb gyanúját keltő dokumentum esetén.

Pont: BestModels - Előfizetők

 1. A BestModels oldalon való regisztrációhoz a felhasználónak legalább 18., bizonyos területeken 21. életévét be kell töltenie a felhasználóra vonatkozó helyi szabályozásnak megfelelően.
 2. A BestModels oldalon történő regisztrációval a Feliratkozó elfogadja a jelen Megállapodást, valamint ezennel egyértelműen kinyilvánítja beleegyezését az oldalon történő szolgáltatás nyújtással kapcsolatban a lemondási időszakban, emellett a Feliratkozó tudomásul veszi, hogy a szóban forgó szolgáltatás nyújtásának visszamondásáról szóló jogát elveszti. A fentiek minden része követi a fogyasztók jogairól szóló 2011. október 25-i (2011/83/EC) irányelvet, amely 2014. április 2-n luxemburgi törvényként került átültetésre.
 3. A regisztráció folyamán az előfizetőnek bele kell egyeznie a BestModels, annak tisztviselőinek, vezetőinek, partnereinek, ügyvédeink, részvényeseinek, menedzsereinek, tagjainak, megbízottjainak és alkamazottjainak kártérítésébe, jogi védelmük költségeinek megtérítésére és vétlennek tekintésébe bármilyen olyan, harmadik fél által felhozott veszteség, kockázat és kiadás végett, amelyek az előfizető magatartásából, kijelentéseiből, cselekedeteiből, bármilyen itt szerződésbe foglalt szabályzatsértéséből következnek vagy ahhoz kapcsolódnak.
 4. Jogellenes magatartás vagy a jelen Szerződés megsértése esetén Subscriber&#39 a BestModels figyelmeztetés nélkül felmondhatja az előfizető subscriber's számláit és / vagy bármit, ami ehhez kapcsolódik.A(z) BestModels nem vállal felelősséget a felmondás, hitelkompenzáció vagy visszatérítés esetén keletkezett veszteségéért. BestModels jogosult felfüggeszteni az érintett tagok fiókjait és jogait a Weboldal használatától, és / vagy egyoldalúan megszüntetni a tag(ok) fiókját, ha az BestModels úgy véli, hogy a tag nem felel meg a jelen Feltételekben meghatározott követelményeknek. Jelen Megállapodás megszűnése esetén jogsértés, jogellenes magatartás vagy azon gyanú esetén, hogy a Tag nem felel meg a jelen Szerződési Feltételekben meghatározott követelményeknek, a BestModels jogosult arra, hogy törölje a kapcsolódó hitelkártyákat és / vagy olyan fizetési eszközöket (időkorlát nélkül), amelyek az ilyen számlákhoz kapcsolódnak, ha a körülmények indokolják az ilyen intézkedéseket.
 5. A jelen megállapodás attól az időponttól hatályos, amikor a Vendég belép BestModels-ra és/vagy az Előfizető regisztrál a BestModels-ra és elfogadja ezt a megállapodást, mely életben marad, amíg valamelyik fél megfelelően fel nem bontja, a felhasználói feltételeket teljesítve, melyek kifejezetten meghatározottak ebben a Megállapodásban.

pont: BestModels - Díjszabás, kreditkompenzáció, visszatérítés és meg nem engedett magatartás

 1. Az előfizetők hitelcsomagokat vásárolhatnak, amelyek a weboldal elérhető területein tölthetők el; ezért a szolgáltatások kiválasztását megelőzően az Előfizetőnek le kell ellenőriznie a megfelelő tartalmat és az árlistát valamint a honlapon elérhető fizetési módokat.
 2. Az SP-ekkel folytatott szöveges csevegés ingyenes, de ha az előfizető hozzá kíván férni a teljesértékű szolgáltatáshoz, kattintson az „Privát show ezzel a előadóval” gombra, és attól a ponttól a videochatszobában való tartózkodás esetén az SP belép a privát módban, és így a vásárolt hiteleket másodperc alapon lehet elhasználni. A Feliratkozók tudomásul veszik, hogy a(z) SP jogosult átmenetileg korlátozni az ingyenes szöveges csevegés funkciót azon felhasználók számára, akik még nem vásároltak kreditcsomagot.
 3. Az előfizetők átállhatnak a Quickbuy opcióra a privát műsorok során a SP-val. Ez a funkció lehetővé teszi az Előfizetők számára, hogy azonnal és manuálisan kiegészítsék hitelegyenlegüket a kiválasztott csomaggal a show során.
 4. Az előfizetők a SmartBuy funkciót is használhatják a privát műsorok zavartalan megtekintéséhez. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a rendszer automatikusan feltöltse az Előfizető kreditegyenlegét, valahányszor az 7 kredit alá csökken. Alapértelmezés szerint a SmartBuy a 27.99 csomagot vásárolja meg, azonban a tagoknak lehetőségük van változtatni a SmartBuy által megvásárolandó összegen.
 5. Az előfizetőket automatikus emailküldéssel értesítjük az automatikus vásárlásokról, a funkciót pedig kikapcsolhatják a Beállítások menüpontjukban.
 6. Ha egy tranzakciót a bank visszautasít, a SmartBuy funkció automatikusan kikapcsolásra kerül. Egy sikeres vásárlás után a SmartBuy funkció ismét aktív lesz.
 7. Bármelyik említett lehetőség igénybevételekor az előfizető által megjelölt fizetési módszer kerül terhelésre.
 8. Exception made of certain logistics constraints and arrangement that may occur internally, billing of a given account (the actual price payable for credit packages) depends on Member’s country localisation where the first purchase has originated from, such element to determine the Website Operator with which Member is registered with. In certain cases, however, billing may be made on behalf by another Website Operator in charge for them to recharge one another internally without impact for the Member. In such cases, the billing by a Website Operator different from the one Member is contracted with shall not result in any change for the use of the Website services by the Member and will not result in any additional fee nor loss of credits or of rights for the Member. Irrespective of such billing on behalf as the case may be, the Member shall, at all times, be deemed to be contracted with the Website Operator based on earlier localization (exception made of a change of permanent place of residence as separately notified to the Website Operator). The Member authorizes such billing arrangement as the case may be. Please take into consideration that BestModels reserves the right to round prices to the nearest whole number.
 9. Számlázási információkért és támogatásért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a weboldal üzemeltetőjének megfelelő elérhetőségein, melyeket a 13. pont alatt talál.
 10. Banki költségek felől minden felhasználónak saját bankjától kell érdeklődnie.
 11. A BestModels nem vállal felelősséget a BestModels-on kívül felmerülő nehézségekért.
 12. Bármilyen panaszt a probléma keletkezésétől számított 24 órán belül kell jelezni a BestModels ügyfélszolgálatának. A 24 órás határidő után bejelentett panasz valóságtartalmát vizsgáló folyamat összetettsége és természete miatt ezek csak vis major esetében kerülnek feldolgozásra.
 13. Amikor szükségesnek tartja azt, a BestModels ügyfélszolgálata kivizsgálhat jelentéseket és bármilyen más, számára elérhető adatot, minden lehetséges eszközt felhasználva e célra.
 14. A jelen Megállapodás 4.2-es pontja alapján a Feliratkozó visszavonási/elállási jogáról való kifejezett lemondásának megfelelően semmilyen visszatérítés vagy visszavonás nem kerülhet elfogadásra, amennyiben a Feliratkozó a megvásárolt kredit csomag felhasználását megkezdte. A következő pontokban foglalt bizonyos feltételek mellett azonban lehetséges a visszatérítés.
 15. A(z) BestModels csak a fizetett ár és a ténylegesen jelentett probléma alapján arányosan meghatározott összegben kompenzálja/téríti vissza a krediteket, ha a(z) BestModels meghibásodása miatt a kreditek elvesznek.
  A jelen általános szerződési feltételeknek megfelelően minden Előfizető figyelmét fel kell hívni arra, hogy ha Első tagnak minősül (az alábbiakban meghatározott kifejezés), akkor javasolt, hogy jelezzen és/vagy ismételjen meg bármilyen konkrét kérés a szolgáltató felé a privát chat kezdetekor, ha a privát show nem felel meg az elvárásainak. Az Előfizető nem teljesített kéréseken alapuló visszatérítési igényét nem veszik figyelembe, ha az Előfizető (mint Első tag, az alábbiakban meghatározott kifejezés) nem tartja be a fenti ajánlást.
  Az előfizető(k) köteles(ek) megérteni és elfogadni, hogy amikor egy másik előfizető (utóbbira „Első tagként” hivatkozunk) által kezdeményezett, már folyamatban lévő privát show-hoz csatlakozik, a későbbiekben csatlakozni kívánó előfizető(k) (a „Következő tag[ok]”) passzív résztvevő(k)nek minősül(ek), mivel a szolgáltató(k) csak az Első tag kéréseit köteles(ek) teljesíteni. Ennek eredményeként és ilyen esetekben a Következő tag(ok) nem jogosultak semmilyen kártérítésre vagy fizetési visszatérítésre, kivéve a(z) BestModels hibás működését, amelyet a Következő tag(ok) megfelelően igazolni tudnak.
  Az Előfizetők a Privát chat mellett offline chatüzenetben, vagy ha a Szolgáltató elérhető, Videó-/hanghívás útján is felvehetik a kapcsolatot a Szolgáltatóval. Tartsd szem előtt, hogy az Előfizetők nem küldhetnek konkrét kéréseket a Szolgáltatónak Videó-/hanghíváson keresztül.
 16. A Weboldal üzemeltetője és harmadik fél által alkalmazott fizetési rendszer és a készpénz-visszatérítési feltételek teljesülése esetén a készpénz-visszatérítés csak az eredetileg egy bizonyos kreditcsomag megvásárlásakor kifizetett összegre vonatkozik, feltéve, hogy a vonatkozó kreditegyenleg még nem került felhasználásra vagy elköltésre, még részben sem. Ennek eredményeképpen a megvásárolt kreditcsomagok részleges készpénz-visszatérítése nem lehetséges. Ez tehát azt jelenti, hogy amikor egy kreditcsomag egyenlege részben felhasználásra kerül (beleértve a kredit jutalmakat is), visszatérítésre csak kreditek (és nem készpénz) formájában kerülhet sor a meglévő korábbi kreditegyenleg erejéig, a jogosultsági feltételek függvényében. A támogatható készpénz-visszatérítéseket ugyanazzal a fizetési módszerrel kell feldolgozni, amelyet az eredetileg megvásárolt kreditcsomagra alkalmaztak, és amelyre a visszatérítést kérik. A készpénz-visszatérítés eredményeképpen a megfelelő kreditösszeg levonásra kerül az Ön egyenlegéből. Tudatában kell lennie annak, hogy bizonyos fizetési módok nem teszik lehetővé a visszatérítést alapvető technikai korlátozások miatt.
 17. A kapcsolódó szolgáltatásokra, mint például VIP show jegyek, Buy My Content, Borravalók, Meglepetés, Bekukkantás, Snapshot funkció, Messenger, offline/privát üzenetek, Videó/Hang Hívások, Kívánságkosár, és/vagy MyStory előfizetés, költött összegek nem képezik visszatérítés/kompenzáció tárgyát. A Modell pillanatképe(i) mindaddig látható(k) marad(nak), amíg az adott Modell fiókja aktív és nem kerül lezárásra a weboldalon. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy minden Ingyenes Bekukkantás a weboldal üzemeltetője által kiállított legutolsó Ingyenes Bekukkantás elfogadásának dátumától és pontos időpontjától számított 168 óra elteltével jár le.
 18. A fentiek ellenére a BestModels nem tehető felelőssé semmilyen rágalmazó, sértő, vagy illegális viselkedéséért semmilyen Vendégnek/Előfizetőnek vagy bármilyen sikertelen előadásért, hibáért, megzavarásért, törlésért, hiányosságért, az operációban vagy átvitelben való késésért, kommunikációs hibáért, lopásért vagy megsértésért vagy jogosulatlan hozzáférésért, felvétel módosításáért akár szerződésben foglalt vagy okozott károkért vagy bármilyen más tevékenységért, bármilyen túlfizetésért és az Előfizető által a BestModels-nak fizetett nagyobb összegért.
 19. A BestModels vagy annak kapcsolódó és társvállalatai semmilyen körülmények között nem felelősek (a teljesség igénye nélkül) semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, különleges, következményes vagy büntető jellegű károkért ami a szolgáltatás használatából vagy annak hiányából merül fel, kötelezettség nélkül az az e pontban foglaltakra.
 20. A weboldalt és annak összes funkcióját mindenkor a céljuknak és a rendeltetésszerű felhasználásnak megfelelően használni kell. Bármilyen tisztességtelen viselkedés, cselekedet, bármilyen csalás, beleértve annak kísérletét is, különös tekintettel az alkalmazandó (írásbeli vagy hallgatólagos) szabályok kijátszására, a Tag fiókjának azonnali felfüggesztését vagy megszüntetését eredményezheti. Felhívjuk figyelmét, hogy a weboldal üzemeltetője jogosult ennek megfelelően eljárni a közvetett vagy tényszerű információkból levont következtetések alapján, amelyekre a figyelmét felhívták, akár a weboldal megfigyelésén keresztül, akár más módon, a jogszerűség keretein belül. Különösen kérjük, vegye figyelembe, hogy ha több fiókot hoz létre ugyanazon felhasználó több szavazat leadása érdekében, és a Models AWARDS játék eredményeinek tisztességtelen megváltoztatása érdekében (vagy megkísérlésére), az a fent említett kategóriába tartozik, és az összes fiókjának megszűnését eredményezheti a(z) BestModels oldalon. Az online tranzakciókkal kapcsolatos tisztességtelen vagy csaló magatartások eseteit kiemelt fontosságúnak tekintjük. Az ilyen eseteket az alkalmazandó adatvédelmi rendelet keretein belül megbízható és jó hírnevű szolgáltatóknak lehet kiszervezni.
 21. A felhasználó elfogadja, hogy amennyiben bármilyen csalárd tranzakció történik, a BestModels fenntartja a jogot, hogy minden rendelkezésére álló információt felhasználjon a különböző jogi eljárások során, különös tekintettel a böngésző előzményekre, IP-címekre és e-mail címekre, illetve minden más nyomon követhető online tett cselekményre. Ilyen jogérvényesítő eljárások során a BestModels hivatásos nyomozó szervezeteket alkalmazhat, és átadhat bizonyos adatokat, hogy a szövetségi és más törvényeket betartsa, jogait érvényesítse, és a BestModels ügyfeleinek érdekeit képviselje. A felhasználó felelős a csalárd tranzakciókkal kapcsolatos nyomozási és behajtási költségekért.
 22. A BestModels teljes együttműküdést biztosít a jogi hatóságoknak csalárd tranzakciók, és más, a joghatóság alá eső esetek kinyomozásához, és készséggel reagál a bírósági idézésekre. Éppen ezért az előfizetők csak a saját fizetőeszközeiket használhatják a weboldalainkon.
 23. Kérjük vedd figyelembe, hogy a BestModels fenntartja a jogot és jogosult a kompenzációk és visszatérítések összegének kerekítésére.
 24. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha a jutalom elnyerésének feltétele az, hogy új felhasználó legyen, akkor egy új fiók regisztrációja a(z) BestModels oldalon nem minősül új felhasználónak. A bónuszok/ingyenes kreditek csak egyszeri alkalommal, az első alkalommal vásárló felhasználók vásárlása esetén vehetők igénybe, kizárólag a Weboldal üzemeltetője által üzemeltetett weboldalak egyikén. A kreditek vagy egyéb jutalmak nem érhetők el CCBill-es és a telefonos vásárlások esetén. A jutalmak nem részei a megvásárolt kreditcsomagnak, ezért NEM lehetséges visszatérítés a weboldalunkon történő elköltés/felhasználás után.
 25. Felhívjuk figyelmed, hogy ha az egyszeri promóciós ajánlatot bármelyik kreditcsomagon hirdetik meg, akkor az ilyen promóció csak létező vagy új felhasználóra vonatkozik egyszer, függetlenül a regisztrált (létező és / vagy újonnan létrehozott) fiókok számától és ezt a szabályt nem lehet kijátszani semmiféle módszerrel vagy csellel. Ellenkező esetben a vásárlást árengedmény nélkül dolgozzuk fel, és a kapott kreditek összegét a promóció nélküli értékre korlátozzuk. Felhívjuk figyelmed, hogy sem a vásárolt kedvezményes krediteket, sem a promóciós jóváírással rendelkező számlákból származó krediteket nem lehet más felhasználói vagy tag-fiókra átutalni. A fentiek mellett hangsúlyozzuk, hogy a promóció(k) és a kapcsolódó promóciós jóváírások nem alkalmazhatók/elérhetők a következő fizetési módok bármelyikét választó felhasználó(k) számára sem: telefonos fizetés, ajándékkártya, Bitcoin / Litecoin, Altcoin, Paysafecard, Neosurf, Blik, GlobalCharge, Skrill, Przelewy24, Webpay, Spei, PagoEfectivo, AstroPay, Efecty és Boleto, illetve azoknak a felhasználóknak, akik a CCBill által feldolgozandó kifizetéseket választják vagy fogadják el. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a 157.99 kredit feletti kreditcsomagokhoz ugyanolyan mértékű jutalom és/vagy extra kredit jár ( promóciótól függően ) mint a 157.99 kredit értékű kreditcsomaghoz.
 26. Az új előfizetők hitelkártyájukat egy kisebb összegű tranzakcióval validálhatják, amelyért cserébe 9.99 kreditre lesznek jogosultak. Az hitelesítő tranzakcióban felhasznált összeget azonnal visszatérítjük a kártya tulajdonosának. A fent említett kreditek nem állnak rendelkezésre azon felhasználók számára, akik már rendelkeznek tagsággal a BestModels vagy bármely más, a Weboldal üzemeltetője által üzemeltetett weboldalon.
 27. A feltüntetett ár minden valutával kapcsolatos és tranzakciós költséget tartalmaz. A(z) BestModels fenntartja a jogot az árak változtatására a valutaárfolyamok alakulása szerint.
 28. Felhívjuk figyelmed, hogy a bankkártyával és / vagy e-mail címmel történő bárminemű visszaélés a weboldal üzemeltetője és a felhasználó közötti szerződés felbontásához vezethet. E tekintetben kérünk, vedd figyelembe, hogy csak azt a kreditfelhasználást számolják el egy modell heti Awards játékán, amely egy bizonyos tagszámla kreditvásárlásából származik.
 29. A(z) Club Elite szabályainak értelmében, ahogy az az előfizető fiókjának egy külön oldalán meg van határozva, a(z) Club Elite szintjeiért járó pontokat azután kapja meg a felhasználó, hogy krediteket költött. A visszafizetendő vagy megtérítendő összegek nem járulnak hozzá a(z) Club Elite szintek pontjaihoz. A(z) Club Elite szintek pontjai rankoktól függően máshogyan csökkennek nap mint nap. Ez a nap csökkenés az honlapon történő aktivitástól függetlenül történik. Kérem, vegye figyelembe, hogy a szint-pontokat nem lehet átutalni vagy megosztani más felhasználókkal még akkor sem, ha egy személyhez több fiók is tartozik. Amennyiben bezárnak egy felhasználói fiókot, az azonlévő Club Elite szintek pontjai elvesznek és többé nem lehet őket visszatéríteni. Kérem, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálati csoportunkkal, amennyiben nem szeretne részt venni a(z) Club Elite programban. Ennek az Egyezménynek az elfogadásával a Felhasználó beleegyezik, hogy elolvasta és megértette a szabályokat és rendelkezéseket, melyek a(z) Club Elite programra vonatkoznak.
 30. Minden tag részt vesz a(z) Club Elite programban, amennyiben regisztrál a(z) BestModels oldalon. A(z) Club Elite program időtartama alatt a felhasználó szint-pontokat kap az alapján, hogy mennyi kreditet használt fel az adott hónapban. Minél több szint-pontja van, annál magasabb Club Elite rangot kap, vagyis egy egyszerű felhasználó Casanova rangot kaphat (VI. rang – lásd itt: here). Minden egyes ranghoz hozzá van rendelve egy szorzószám, mely segít a felhasználónak, hogy minél több Club Elite pontot gyűjthessen.
 31. Úgy kaphat magasabb rangot a felhasználó, hogy ha az adott naptári hónapban összegyűjtötte a megfelelő számú pontot. Ez az újonnan elért rang a következő naptári hónapig marad meg. Kizárólag annyi pont fog átkerülni a következő naptári hónapba, ami meghaladta az elért rang alsó határát. Az összes többi pont vissza lesz állítva és törlődni fog a következő naptári hónap első napján. Kérem, vegye figyelembe, hogy a szint-pontok minden nap csökkennek attól függetlenül, hogy aznap mennyire volt aktív. Ez a pontcsökkenés minden rangon más és más mértékű.
 32. A Beállítások menüpontban bármikor át lehet állítani a Club Elite rang titkosítását, hogy más felhasználók vagy a modellek láthassák azt. Amennyiben nem szeretne részt venni a Club Elite programban, a tagság megszüntethető, csak értesítse az ügyfélszolgálatot.
 33. A Modell oldalán valamely video vagy album megvásárlásával ezen tartalom 90 napra válik elérhetővé. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Modellnek még ezen 90 nap alatt is joga van a tartalom megváltoztatásához. Amennyiben a Modell fiókja bármely okból törlésre kerül, úgy az általa közzétett tartalom sem lesz többé elérhető a BestModels -on.
 34. Az a tag, aki a legtöbb kreditet költi el meglepetés küldésével az előadóművészeknél ingyenes chateléskor, az utolsó visszaállítási időponttól számítva 24 óráig a „Szoba Királya” címet kapja, kivéve, ha egy másik tag több meglepetés kreditet költ el ugyanabban a chatszobában, ugyanabban az időszakban. A „Szoba Királya” cím nem jár más előnyökkel, és csak az ingyenes chatelésre vonatkozik.
 35. A weboldal üzemeltetője időről időre elindíthat ajánló programokat, és ha ilyen programok folyamatban vannak, akkor az alábbi szabályok vonatkoznak rá:

  Ha valaha is vásárolt legalább 17,99 kredit összegű kreditcsomagot, akkor jogosult arra hogy részt vegyen az ajánló programban ugyanazon Tag-fiók használatával, és ajánlhatja a(z) BestModels-et barátainak az alábbi feltételekkel. Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön által ajánlott weboldalunk egy linkeket küld a barátainak, amelyek átirányítja őket a weboldalunkra, amely csak akkor azonosítja őket, ha tagként regisztrálnak. Ilyen információ csak a fiók felhasználói menüjében, az ajánló programhoz kapcsolódó irányítópulton megadott feltételek mellett nyújtható. Az Ön felelõssége annak biztosítása, hogy az ajánló linket kapó személyek tisztában vannak azzal, hogy Ön a saját érdekében küldette nekik az ajánló linket, és megértették és elfogadták az általunk használt adatok felhasználását. További részletekért kattintson ide: Adatvédelmi irányelveink.

  Bizonyos összegű kreditjutalomra jogosult (semmilyen körülmények között sem téríthető vissza vagy cserélhető pénzre), ha az új tag, azaz olyan személy, aki még soha nem regisztrált a Duodecad IT Services Luxembourg S.à r.l által üzemeltetett webhelyen megérkezik a(z) BestModels oldalra az Ön ajánló linkjéből, regisztrál tagként és első sikeres vásárlását végrehajtja a(z) BestModels oldalon. Ugyanakkor az ilyen új tag is bizonyos összegű kreditet is kap.

  Felhívjuk figyelmét, hogy az ajánlási rendszerrel való visszaélés bármilyen kísérlete fiókjának felfüggesztését vagy megszüntetését vonja maga után. A spamküldés minden formája tilos, ezért kérjük, hogy csak a barátait hívja meg a(z) BestModels oldalra az ajánlási link segítségével, és figyelmesen olvassa el a spamküldésről szóló 11. kitételt.

  A weboldal üzemeltetője fenntartja a jogot arra, hogy bármilyen ajánlási programot bármikor módosítson és / vagy felfüggesszen, előzetes értesítés nélkül.
 36. Felhívjuk figyelmét, hogy bizonyos tranzakciókat a American Payments United, Inc., a Delaware Államban 7668152 számmal és a 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958, County of Essex, USA címen bejegyzett társaságon keresztül bonyolítunk le.
 37. Ingyenes Privát Percek. A Weboldal üzemeltetője időről időre promóciós ajánlatokat indíthat, amelyek keretében ingyenes másodperceket/perceket kaphatsz a Modellekkel való privát csevegésre. A promóciós ajánlatoktól függően további egyedi feltételek is érvényesek lehetnek.

Záradék: BestModels - Előfizető és/vagy Vendég Nyilatkozatok

 1. Egyértelműen kijelentem, hogy a mai napig betöltöttem a nagykorúság helyi korhatárát.
 2. Jelenleg abban az országban lakom, amelyet a(z) BestModels regisztrációhoz megadott űrlapon valósághűen és pontosan megjelöltem, és kötelezettséget vállalok arra, hogy 24 órán belül haladéktalanul tájékoztatom a Weboldal-üzemeltetőjét lakóhelyem megváltozásáról a help@jwsbill.com e-mail címre küldött e-mailben. Továbbá tudomásul veszem, hogy a Weboldal Üzemeltetője köteles beszedni a regisztrációm során megadott lakóhelyem alapján alkalmazandó adókat.
 3. Elfogadom, hogy az említett kötelesség csak akkor számít teljesítettnek, ha a fenti változások elfogadásáról megerősítést kaptam a BestModels-tól.
 4. Teljes mértékben és kizárólagosan felelősséget vállalok minden, a lakóhelyemmel kapcsolatos hamis közzétételért és azért, ha nem értesítem a BestModelsot annak megváltoztatásáról, ahogyan az a fent említett feltételekben megállapításra került.
 5. Továbbá kijelentem, hogy tudatában vagyok büntetőjogi felelősségemnek, ezért mindig a helyi közösség etikai elvárásai és az érvényes törvények szerint fogok cselekedni.
 6. Tudom, hogy felnőttként elidegeníthetetlen jogom, hogy megtekintsem és elolvassam a számomra célszerű javaslatokat.
 7. Az oldalon található tartalmak megtekintése semmilyen formában nem sérti a környékem, falum, városom, megyém, államom vagy országom törvényeit, normáit.
 8. Teljes mértékben tudatában vagyok annak, hogy az összes, a BestModelson található élőkép, kép, grafika, alkalmazás és szöveg (a teljesség igénye nélkül) a vonatkozó törvények védelmét élvezi, minden ezekkel kapcsolatos jog fenn van tartva. Ezért ezekt a tartalmakat kizárólag személyes használatomra veszem igénybe.
 9. Tudomásul veszem azt, hogy a BestModels teljes mértékben együttműködik a csalárd tranzakciókkal kapcsolatos nyomozásra és a joghatóságuk alá eső más ügyek kezelésére feljogosított hatósági szervekkel, továbbá azt, hogy a BestModels teljesíti a bírósági idézéseket és rendeleteket.
 10. Elismerem, hogy sem a BestModels, sem annak társult vállalatai nem vállalnak felelősséget a jelen weboldalra történő jogosulatlan belépés, illetve annak vagy az azon található anyagok jogosulatlan használata következtében előálló jogi következmények tekintetében.
 11. Azt is tudomásul veszem, hogy a BestModels vagy az ahhoz kapcsolódó leányvállalatok nem tehetők felelőssé az SP-vel való érintkezésből eredő károkért vagy veszteségekért.
 12. Értem és elfogadom, hogy a BestModels és annak kapcsolt vagy társvállalatai semmilyen körülmények között nem vállalnak felelősséget esetleges hamis közzétételből, az előfizető jogainak megsértéséből, prostitúcióból, pedofíliából, gyermekpornográfiából, törvénytelen nemi erőszakból, nők és/vagy gyermekek kihasználásából vagy a velük való kereskedelemből adódó közvetlen, közvetett, esetleges, különleges, következményes vagy büntető jellegű károkért.
 13. Egyetértek azzal és tudomásul veszem, hogy a BestModels oldalon általam létrehozott, publikált vagy egyéb módon közzétett tartalmak (pl. chat, üzenetek, képek, videók, stb.) szellemi tulajdonjogai (beleértve a felhasználáshoz, az adaptáláshoz vagy a fordításhoz való jogokat, stb.) a BestModels oldalt illetik meg.
 14. Ezennel kifejezetten kijelentem, hogy nem használom a BestModels szolgáltatásokat a Weboldal üzemeltetőjének versenytársaihoz tartozó tartalmak és / vagy termékek reklámozására. A versenytársak hivatalos webhelyeinek márkanevén és / vagy védjegyein és / vagy a(z) BestModels versenytársakra történő bármely más hivatkozással kapcsolatos felhasználási kísérlet, beleértve annak helytelen helyesírását is, tisztességtelen kereskedelmi és marketing gyakorlatnak minősül, és így a törvény által megengedett legnagyobb mértékben tartozik felleősséggel. Ezennel tudomásul veszem és egyetértek azzal, hogy e záradék megsértése a számlám azonnali megszüntetését vonhatja maga után.
 15. Kifejezetten felhatalmazom a(z) BestModels oldalt, hogy nyomon kövesse és rögzítse a weboldalon végzett online tevékenységeimet, amelyek a privát csevegések üzeneteit, és amelyek a(z) BestModels szolgáltatásaira vonatkozó kéréseimet, e-maileket, szavazatokat, borravalókat és/vagy a felnőtt tartalom szolgáltatóknak küldött/adott meglepetéseket és hasonlókat tartalmazzák.
 16. Beleegyezek abba és elfogadom azt, hogy bármilyen rögzített tartalom vagy eredeti mű, ami a jelen szerződés értelmében és/vagy a BestModels szolgáltatásainak igénybevételekor keletkezett (és minden hozzájuk tartozó jog, korlátlanul beleértve a szerzői jogokat is), a BestModels kizárólagos tulajdona.
 17. Egyértelműen lemondok minden jogról és kijelentem, hogy visszavonok minden olyan állítást, ami szerint a BestModels sérti jogaimat, beleértve - a teljesség igénye nélkül - szerzői jogaimat, a magánélethez való jogomat, tulajdonjogaimat vagy egyéb jogokat.
 18. Kijelentem és elismerem, hogy nem egy jogi személy nevében cselekszem, hanem mint egyéni ügyfél. A jelen szerződés alatt tárgyalt szolgáltatások igénybevétele semmilyen részét nem képezi a szakmai tevékenységemnek.

Záradék: BestModels - Előfizető és/vagy Vendég Kötelességei

 1. Beleegyezek abba, hogy nem másolom, reprodukálom, publikálom, töltöm le, továbbítom és/vagy teszem a nyilvánosság számára elérhetővé azokat a tartalmakat/anyagokat amelyek a BestModelson elérhetők a BestModels előzetes, írásos engedélye nélkül.
 2. Teljes felelősséggel tartozom bármilyen hamis kijelentésért és jogi következményért, ami az oldal tartalmának és képeinek megtekintéséből, olvasásából és letöltéséből adódik.
 3. Soha nem teszem az oldal tartalmát kiskorúak számára elérhetővé és minden lehetséges intézkedést megteszek annak érdekében, hogy kiskorúak ne férjenek hozzá és ne legyenek kitéve az oldal tartalmának, mint például (de nem kizárólag) azt, hogy nem rakom be az oldalt a számukra is elérhető kedvencek közé. Kizárólag én leszek a felelős, ha egy kiskorú az én fiókomon keresztül vagy a hitelkártyám adatait felhasználva fér hozzá a BestModels-hoz.
 4. Teljes felelőséggel tartozom saját felhasználói fiókom és belépő jelszómat illetően.
 5. Nem osztok meg személyes információt, nem nyújtok vagy támogatok escort szolgáltatást és/vagy prostitúciót.
 6. Nem fogok személyes találkozókat szervezni egyetlen Szolgáltató (SP)-vel sem, mivel tilos, és nem cserélek telefonszámomat egy Szolgáltató (SP)-vel / Előfizetővel, vagy más módon nem próbálok fizikai kapcsolatot létesíteni egy Szolgáltató (SP)-vel / Előfizetővel. Mindenesetre tudomásul veszem, hogy a BestModels nem lenne felelős azért, ha megsérteném ezeket a Feltételeket és kondíciókat, és megpróbálnék fizikai kapcsolatot létesíteni egy Szolgáltató (SP)-val / Előfizetővel. Tisztában vagyok azzal, hogy amennyiben bebizonyosodott, hogy személyes találkozókat rendeztem egy Szolgáltató (SP)-val vagy megpróbáltam ilyesmit, le leszek tiltva a webhelyről, és fiókom bezárásra kerül a kártérítés joga nélkül.
 7. Nem használok obszcén szavakat, fenyegek vagy veszekedek a látogatókkal vagy jogaikkal, SP-okall, BestModels támogató személyekkel vagy a honlap vezetésével, mivel tilos.
 8. A küldött vagy továbbított szöveg tartalma valamint a választott felhasználónév nem lesz sértő, nem utal pedofíliára, serdülőkorra, bestialitásra, zoofíliára vagy bármilyen ürülék kibocsátására vagy elfogyasztására.Továbbá, a webhelyen történő regisztrációkor kiválasztott felhasználóneve soha nem tartalmazhat személyes adatokat (például a valódi nevét) vagy olyan információkat, amelyek lehetővé tehetik, hogy egy másik személy kapcsolatba lépjen a valódi személyazonosságával (például az Ön által használt nyilvános felhasználónevével) szociális platformokon, például a Facebookon, vagy a Twitteren stb.). Abban az esetben, ha úgy dönt, hogy mégis egy olyan felhasználónevet választ, amelyalkalmas az Ön beazonosítására, kérjük, vegye figyelembe, hogy azért Ön teljes mértékben felelős, és hogy mi nem vállalunk felelősséget semmilyen beazonosításért, amit a webhelyünk egy másik felhasználója tehet.
 9. Nem fogok olyan megjegyzéseket tenni vagy olyan neveket használni, amik a jó ízlés előírása szerint elfogadhatatlanok, nem fogom a törvény megszegését vagy mások megtévesztését javasolni.
 10. A(z) SP jogellenes magatartásáról, valamint a védjegyek, márkák és / vagy bejegyzett zenék jogellenes használatáról haladéktalanul, tájékoztatom a BestModels személyzetét.

Kikötés: BestModels - Borravaló, Meglepetés, Jasmin Gift, és Kívánságkosár

 1. A Weboldalon található online szórakoztató szolgáltatások részeként a Tagok krediteket vagy ruházati cikkeket küldhetnek egy Modellnek (a "Meglepetés" vagy "Borravaló", illetve a "Jasmin Gift" szolgáltatások keretében). Felhívjuk figyelmét, hogy Jasmin Gift küldése nem minden Modell számára elérhető, és a Tagok nem küldhetnek olyan Ajándéktárgyat, amelyet a Modell már korábban kapott. Az Ajándéktárgyat a Tag választhatja ki, míg annak színét és méretét a Modell választja ki. Az Ajándéktárgy kiszállítását a Weboldal üzemeltetője szervezi. A Jasmin Gift küldésének díja tartalmazza az összes adót és szállítási díjat.
 2. A Meglepetéstől vagy a Borravalótól eltérően a Jasmin Gift opciót a Modellnek is el kell fogadnia. Amennyiben a Modell elutasítja a Jasmin Gift-et, vagy a Modell hét (7) napon belül nem fogadja el azt, akkor az Ajándékot küldő Tag visszatérítést kap. Minden más esetben a Meglepetés, a Borravaló és a Jasmin Gift szolgáltatásokra nem vonatkozik semmilyen visszatérítés/kártérítés, és a 4.3. pont szerinti elállási/felmondási jogok érvényesek.
 3. Kívánságkosár. A Tagok részt vehetnek egy kreditgyűjtésben ("Pool") egyes modellek ("Résztvevő modellek") profiloldalán, azzal a céllal, hogy hat hónapon belül ("Részvételi időablak") elérjenek egy bizonyos mennyiségű kreditet a Poolban ("Cél"). A Cél értéke az egyes Résztvevő Modellek profiloldalán érhető el. Amint egy Résztvevő Modell eléri a Célt, a Résztvevő Modellnek Jasmin Ajándékot küldünk (amelynek tényleges értékét a Cél értéke határozza meg).
  1. Ha egy Résztvevő Modell esetében a célt nem sikerül elérni a Részvételi időablakon belül, a Résztvevő Modell a Weboldal Üzemeltetője és a Résztvevő Modell közötti külön megállapodás szerint a Résztvevő Modell Pooljába befizetett kreditekkel arányos értékű alternatív kompenzációban részesül.
  2. Ha egy Résztvevő Modell Pooljába a célt meghaladó összegben fizetnek be krediteket, a Résztvevő Modell a Jasmin Ajándék mellett a Weboldal Üzemeltetője és a Résztvevő Modell közötti külön megállapodás szerint a Résztvevő Modell Pooljába a célt meghaladó értékben befizetett kreditekkel arányos értékű kiegészítő kompenzációt kap.

pont: BestModels – Előfizetés lemondása

 1. Az előfizető bármikor lemondhatja előfizetését a BestModels szolgáltatásaira.
 2. Ha törölni szeretné az előfizetését és be kívánja zárni fiókját, kérjük, válassza a "Felejtsd el az adataimat" a fiókod "Adatvédelmi beállítások" alatt. A döntés megerősítését követően az Előfizető állapota „Törölve” lesz, és törli a rendszerünkben tárolt személyes adatait, kivéve, ha az az alkalmazandó jog, a törvényes üzleti érdekeink, vagy bármely más, a mi Adatvédelmi irányelveinkben.
 3. Azokban az esetekben, amikor a felhasználó megszegi a jelen szerződés bármely pontját vagy bármilyen módon törvénytelenül viselkedik, a(z) BestModels fenntartja a jogot a felhasználó előfizetésének felfüggesztésére vagy törlésére, adott esetben a megfelelő hatóságok értesítésére. A BestModels több lehetőség egyikeként akár bűnügyi panaszt is tehet vagy kapcsolatba léphet az ügyészséggel.

Pont: BestModels - Személyes adatok és Adatkezelési szabályzat

 1. Amikor az oldalunkat böngészed, amikor úgy döntesz, hogy memberként regisztrálsz, és/vagy használod az oldalunk szolgáltatásait, megosztasz velünk bizonyos információkat magadról, amelyeket begyűjtünk. Kérjük, olvasd el figyelmesen az Adatvédelmi nyilatkozatunkat, amely elmagyarázza, hogyan gyűjtjük, használjuk fel és osztjuk meg személyes adataidat és a személyes adataid felhasználására vonatkozó döntési lehetőségeidet.
 2. Memberként nem adtam át és a jövőben sem fogok hamis információt és/vagy dokumentumot átadni BestModels oldalnak. Ezáltal elismerem, hogy BestModels oldal jogában áll azonnal és egyoldalúan megszüntetni jelen megállapodásunkat a hamisítás leghalványabb gyanúja alkalmával.
 3. A BestModels rendszere megfelel a Visa/MasterCard által lefektetett, szigorú PCI DSS biztonsági szabványoknak.
 4. A BestModels munkavállalók hozzáférése a BestModels előfizetők személyes adataihoz korlátozott, és a titoktartási kötelezettségek vonatkoznak rájuk. BestModels alkalmazottai fegyelmi intézkedések hatálya alá tartozhatnak, beleértve a szerződések megszüntetését és súlyos esetekben akár büntetőeljárást is, ha nem teljesítik ezeket a szigorú kötelezettségeket.

Pont: BestModels - Működés és Biztonság

 1. A BestModels azt javasolja a felhasználóknak, hogy engedélyezzék a "sütiket" az internetböngészőjükben az oldal teljes felhasználhatóságának érdekében.
 2. A BestModels csapata folyamatosan figyelemmel követi a weboldalon megjelenő kameraképeket.
 3. Pontos és egyedi tervezésének köszönhetően, a honlapnak soha nem volt komoly biztonsági gondja.
 4. A BestModels biztonságos, csalásmentes övezet!

Pont: BestModels - Spam

 1. A BestModels nem küld kéretlen üzeneteket és nem tolerálja a spam-et, elhatárolja magát minden spam-eléssel kapcsolatos tevékenységtől.
 2. A következőket tekintjük spamnek:
  1. A BestModels számítógépes rendszerén keresztül küldött üzenetek, mint például e-mail fejlécek módosítása olyan formában, mely megtévesztheti a BestModels felhasználóit.
  2. Üzenet továbbítása egy harmadik fél üzenet szerveréről, annak engedélye nélkül.
  3. Bármilyen hamis, megtévesztő vagy a BestModels érdekeit sértő információ elküldése, továbbítása vagy a továbbítás előidézése.
  4. A BestModels rendszerén keresztül kéretlen vagy nem engedélyezett anyagok elküldése, továbbítása, vagy a továbbítás előidézése. Ez tartalmazza az internetes hivatkozásokat, reklám anyagokat, reklám leveleket, vagy bármilyen más formáját a kéretlen felajánlásoknak és megkereséseknek, amit feltöltesz, elküldesz vagy bármilyen más módon publikussá teszel.
  5. Ugyanazon internetes hivatkozás vagy bármilyen szöveges anyag feltöltése, elküldése, e-mailbe foglalása, továbbítása vagy a továbbítás előidézése egymást követően több alkalommal.
  6. A valós időben történő beszélgetések normális menetének megszakítása az üzenetek túl gyors vagy ismételt elküldésével, folyamatosan nagy betűk használatával, illetve más Felhasználó korlátozása a valós idejű kommunikációban bármilyen más módon.
 3. A BestModels-on kersztül történő spam-elés vagy a felhasználók megzavarása a Felhasználási feltételekmegszegésének minősül.
 4. A BestModels mindent megtesz azért, hogy megvédje előfizetőit a spam káros hatásaitól.
 5. A BestModels minden rendelkezésre álló jogi eszköz használatának jogát fenntartja, amennyiben spam tevékenység következtében bármilyen formában kár éri.
 6. A fentiek tekintetében BestModels, az előfizetői jóváhagyásának birtokában, a jelenlegi megállapodás keretein belül küldhet promóciós emaileket a saját, illetve partner oldalaival kapcsolatosan, és minden üzenet tartalmazni fogja a levelezési listáról való leiratkozás lehetőségét.
 7. A regisztrált felhasználók alkalmanként hírleveleket kaphatnak az BestModels oldallal kapcsolatosan. Ezek az üzenetek a 2003-as CAN-SPAM törvényben definiált Tranzakciós vagy Kapcsolattartó Üzenetek. Fel- és leiratkozni ezen hírlevelekről egyetlen kattintással lehetséges. A promóciós üzenetek csak akkor kerülnek közlésre, ha a felhasználó beleegyezett fogadásukba.
 8. Amennyiben a felhasználó spam-et szeretne bejelenteni, a "Saját Fiók" "Levelezés Ügyfélszolgálattal" funkcióján keresztül, vagy a support@livecamhelp.com címre küldött e-mailben teheti azt meg. A BestModels minden bejelentést a lehető leghamarabb kivizsgál.

Pont: BestModels - Kapcsolatfelvétel

 1. Az Ügyfélszolgálati Osztállyal az alábbi módok egyikén léphetsz kapcsolatba:
  1. Online Support Chat szobánkban;
  2. az előfizető fiókjának Levelezés Ügyfélszolgálattal menüpontjából;
  3. Sending of an email to support@livecamhelp.com or help@jwsbill.com.
  4. Levél küldése a weboldal üzemeltetőjének:

   JWS Americas S.à r.l.

   44, Avenue John F. KennedyL-1855 LuxembourgLuxemburgi Nagyhercegség
    vagy 

   JWS International S.à r.l.

   44, Avenue John F. KennedyL-1855 LuxembourgLuxemburgi Nagyhercegség

Pont: BestModels - Egyéb

 1. Ez a megállapodás kifejti a teljes értelmezést a Vendégek/Előfizetők és a BestModels között, tekintettel annak témájára, és helyettesít minden előző értelmezést és megállapodást, akár írott akár szóbeli.
 2. Amennyiben nem ütközik törvénybe vagy amennyiben másképp nem rendelkezik, jelen Megállapodás érvényben marad megszűnéséig minden egyes rendelkezése tekintetében.
 3. Ha a Megállapodás bármely részét a hatáskörrel rendelkező Törvényszék végrehajthatatlannak ítéli meg, az nem befolyásolja a jelen egyezmény további részeinek betartását.
 4. Bármilyen, ezen feltételek megsértéséből kifolyó bírósági ügy nyertese jogosult méltányos ügyvédi költségeinek megtérítésére.
 5. Ha a BestModels megváltoztatja a jelen szerződés feltételeit, a változások érvénybe lépése előtt a BestModels közzéteszi a frissített felhasználási feltételeket a weboldalon és/vagy emailben értesíti a felhasználókat.
 6. Ha a változtatások számodra elfogadhatatlanok, abba tudod hagyni a BestModels oldal és annak szolgáltatásainak igénybevételét, előfizetésedet (ha van ilyen) törölni tudod. Ha nem hagyod abba a BestModels oldal és annak szolgáltatásainak igénybevételét, akkor beleegyezel a változtatás(ok)ba.
 7. Ön nem jogosult a jelen Megállapodás szerinti jogait és kötelezettségeit, beleértve a felhasználónevét és jelszavát is, más személyre átruházni a Weboldal Üzemeltetőjének előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A Weboldal Üzemeltető a jelen Megállapodás szerinti jogait és kötelezettségeit korlátozás nélkül átruházhatja.
 8. Az angol szöveg mérvadó az összes, BestModels-on található jogi nyilatkozat és szándéknyilatkozat értelmezésénél, beleértve ezt a dokumentumot is. A BestModels nem fogad el félreértésekből vagy félrefordításból származó jogi követeléseket. Ön nem jogosult a jelen Megállapodás szerinti jogait és kötelezettségeit, beleértve a felhasználónevét és jelszavát is, más személyre átruházni a Weboldal Üzemeltetőjének előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A Weboldal Üzemeltető a jelen Megállapodás szerinti jogait és kötelezettségeit korlátozás nélkül átruházhatja.
 9. Ez a Megállapodás és az ebből eredő kapcsolatai a BestModels és a Vendégek/Előfizetők között a Luxemburgi Nagyhercegség törvényei alapján lesznek irányadóak.
 10. Bármilyen vita felmerül a BestModels és a Vendégek/Előfizetők között peren kívül lesz rendezve és csak akkor, ha a megoldás nem hatékony a megfelelő vitákért felelős törvénykezés a Megállapodás értelmében a luxemburgi bíróság lesz.
 11. U.S. Patent Notice Under 35 U.S.C. § 287(a). A(z) BestModels oldalon történő streamingre többek között a 6,766,376; 7,716,358; 8,595,372; 7,490,053; és 10,567,453 számú amerikai szabadalmak közül egy vagy több is vonatkozhat, az ilyen szabadalmak jogosultjainak igényei alapján.

Szakasz: BestModels – Digitális szolgáltatásokról szóló rendelet

 1. Tartalom eltávolítása
  1. A weboldal üzemeltetője intézkedéseket vezetett be a weboldalon található jogellenes és nem engedélyezett tartalmak megakadályozására. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2022/2065 rendeletének, más néven a digitális szolgáltatásokról szóló rendeletnek („DSA”) megfelelően hatékony mechanizmust biztosítunk a felhasználók számára az illegális tartalmak, szolgáltatások és áruk bejelentésére, és aktívan együttműködünk a kijelölt „megbízható bejelentőkkel” az ilyen jellegű tartalmak azonnali azonosítása és eltávolítása érdekében.
  2. A jogellenes és jogosulatlan tartalmak közé tartozik többek között a gyermekek szexuális kizsákmányolása és a gyermekekkel való visszaélés; a terrorista tartalmak; a gyűlöletbeszéd; a szexuális cselekedetek bármilyen formája; a szerencsejátékok; más személyek képmása alapján létrehozott tartalmak; a szellemi tulajdon és a képmáshoz fűződő jogok jogosulatlan felhasználása; az online csalás és bűnözés stb.
   • A jogellenes tartalom eltávolításával kapcsolatos további információkért [kattintson ide] és a szerzői jogok megsértésével kapcsolatban [kattintson ide]
   • A nemzeti bírósági vagy közigazgatási végzésekről szóló értesítéshez [kattintson ide]
   • A megbízható bejelentők jelentéseiért [kattintson ide]
 2. Tartalommoderálás
  1. A weboldal üzemeltetője tartalommoderálási intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy biztosítsa a szabályzatainak és szabványainak való megfelelést, beleértve a támogató személyzetet és a jogosulatlan tartalmak felfedezését és eltávolítását megkönnyítő technológiai eszközöket. A felhasználók által feltöltött, közzétett vagy megosztott tartalmak felülvizsgálhatók és eltávolíthatók, amennyiben a jelen szabályzatok és/vagy a jelen megállapodás megsértésének bizonyulnak.
  2. A felhasználók tudomásul veszik, hogy a weboldal üzemeltetője automatizált eszközöket és manuális felülvizsgálati folyamatokat használhat a tartalmak figyelésére és moderálására. A weboldal üzemeltetője azonban nem garantálja a moderálási erőfeszítéseinek pontosságát, teljességét vagy időszerűségét.
 3. Intézkedések és védelem a visszaélések ellen
  1. A weboldal üzemeltetője elkötelezett amellett, hogy jogszerű tartalmat biztosítson, és minden egyes panaszt őszintén és körültekintően kezel, figyelembe véve az egyes esetek összes tényszerű körülményét.
  2. A rendszerrel való visszaélés esetén a weboldal üzemeltetője határozott lépéseket tesz az ilyen esetek enyhítésére.
  3. A felhasználók és modellek visszaélésről szóló bejelentésének felfedezése esetén a weboldal üzemeltetője haladéktalanul értesítést küld, amennyiben ez jogszabályi előírás. A weboldal üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy szankciókat (beleértve a fiók részleges vagy teljes felfüggesztését vagy törlését) alkalmazzon a jelen megállapodás vagy az alkalmazandó jogszabályok be nem tartása esetén, vagy ha a küldött értesítések/panaszok nyilvánvalóan megalapozatlanok, az első figyelmeztetés sérelme nélkül, ha azt jogszabály írja elő.
  4. A visszaélések közé tartoznak többek között a következő magatartások:
   1. Nyilvánvalóan megalapozatlan bejelentések vagy panaszok benyújtása jogellenes vagy helytelen tartalomról, különösen, ha ez egy adott időszakon belül ismételten megtörténik;
   2. Jelentős mennyiségű olyan jelentés generálása, amelyek nem elegendő vagy érvénytelen információt tartalmaznak, összehasonlítva a meghatározott időn belül készült összes jelentéssel;
   3. Jogellenes tartalmak bármilyen módon történő beküldése, megosztása vagy támogatása;
   4. Megfélemlítésben, gyűlöletbeszédben, zaklatásban vagy bármilyen sértő magatartásban való részvétel vagy azok támogatása a weboldal interaktív területein;
   5. A földrajzi vagy egyéb korlátozások szándékos megkerülése a nem a felhasználó régiójának szánt tartalom eléréséhez vagy terjesztéséhez.
  5. A szankciók kiszabásáról szóló döntésünk minden egyes esetet külön-külön vizsgál, értékelve a visszaélés mértékét, súlyosságát és a visszaélés mögött álló szándékot, az ilyen jellegű tevékenységek teljes és relatív gyakorisága és következményei alapján.
   • Például (a konkrét és eseti elemzés sérelme nélkül):
    • Azok a felhasználók, akik jogellenes kéréseket tesznek, vagy jogosulatlan tartalmakat osztanak meg a chat-/videófunkciók segítségével, vagy a chat-/videófunkciólat mások megfélemlítésére, zaklatására vagy nem megfelelő üzenetek küldésére használják, első alkalommal figyelmeztetésben részesülhetnek. A folyamatos visszaélések felfüggesztést vonnak maguk után (ami kisebb szabálysértések esetén egy [1] naptól súlyos vagy ismétlődő szabálysértések esetén száznyolcvan [180] napig terjedhet). Szélsőséges esetekben, például illegális tartalom ismételt megosztása vagy a szabályaink súlyos be nem tartása esetén a felhasználó fiókja végleges törlésre kerülhet.
   • Minden esetben figyelembe vesszük a következőket:
    • Az üzenetek vagy interakciók jellege és tartalma, különös tekintettel azok jogszerűségére és szabályaink betartására.
    • A jelentett magatartás gyakorisága és kontextusa, megkülönböztetve az elszigetelt incidenseket és a szisztematikus visszaéléseket.
    • A magatartás hatása a címzettekre és más felhasználókra, beleértve az okozott lehetséges károkat vagy stresszt.
  6. A weboldal üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy megfelelő intézkedéseket tegyen a visszaélésekről szóló jelentésekre válaszul, és biztosítsa a biztonságos és tiszteletteljes környezetet minden felhasználó számára. A jelen megállapodással összhangban megtesszük a szükséges intézkedéseket a visszaélésekkel kapcsolatos esetek kezelésére.
 4. Az ajánlórendszer átláthatósága
  1. A weboldal üzemeltetője elkötelezett amellett, hogy a legmagasabb szintű szolgáltatást nyújtsa a felhasználóinak a nagyszerű élmény biztosítása érdekében. Ezért a felhasználóknak adott összes ajánlást gondosan választjuk ki kulcsfontosságú kritériumok alapján, beleértve, de nem kizárólagosan a felhasználói preferenciákat, a korábbi interakciókat és a tartalmak relevanciáját.
 5. Lépj kapcsolatba velünk
  1. A velünk való közvetlen, gyors és felhasználóbarát kommunikáció biztosítása érdekében küldjön egy e-mailt a szolgáltatásunk összes címzettje számára elérhető közvetlen kapcsolattartási pontunkra a következő címen: legal.dsa@jwsbill.com. Angol és/vagy francia nyelven léphet kapcsolatba velünk.