Sex kamerki

Zasady i Warunki

Zasady i Warunki

Poprzez wejście i/lub rejestrację na stronie potwierdzasz, że rozumiesz oraz akceptujesz co następuje:

Warunki tej umowy (dalej jako 'Umowa') określają stosunki pomiędzy tobą (jako Gościem i/lub Członkiem) a Duodecad IT Services Luxembourg S.à r.l., spółką prywatną z ograniczoną odpowiedzialnością regulowaną prawem Luksemburga, zarejestrowaną pod adresem: Aleja Johna F. Kennedy'ego 44, L-1855, Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, zapisaną w Rejestrze Handlu i Przedsiębiorstw Luksemburga pod numerem 171.358 (zwaną dalej "Operatorem Witryny"), pod względem korzystania z usług na stronie BestModels.com. W niniejszej umowie 'BestModels.com' odnosi się do Operatora Witryny albo do strony internetowej BestModels.com, obsługiwanej przez Operatora Witryny.

Definicje

 • Członek/Klient/Subskrybent - Gość, który zapisał się do usług na stronie.
 • Gość - Odwiedzający, który wchodzi na i/lub odwiedza stronę BestModels.com bez rejestracji na stronie.
 • Dostawca Usług (SP) / Wykonawca /Model / Modelka - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat (lub 21 w zależności od kraju) wykonująca pokazy, czatująca i wchodząca w interakcję z Członkami i Gośćmi strony.
 • Balans Kredytów - Na BestModels.com Członkowie mają możliwość zakupu Kredytów by płacić za usługi premium, poprzez zakup pakietów. Płatności są bezpiecznie przetwarzane przez nasze procesory płatności, a zakupione kredyty pojawiają się na koncie Członka jako balans.
 • Bezpłatny czat - możliwość swobodnej interakcji z Dostawca Usług (SP) w formie pisemnych wiadomości widocznych na ekranie.
 • Prywatny czat - na prywatnym czacie Członkowie mogą pisać, a nawet rozmawiać (połączenia głosowe) wyłącznie z Dostawca Usług, bez obecności innych użytkowników.

Przeskocz do klauzuli:

 1. Zawartość
 2. Usługi i gwarancje
 3. Zasady
 4. Subskrybenci
 5. Opłaty, Zwrot Kredytów, Zwroty i Bezprawne Działania
 6. Deklaracje Subskrybenta
 7. Obowiązki Subskrybenta
 8. Przerwanie Subskrypcji
 9. Personal Data, Privacy Policy
 10. Funkcjonalność i Bezpieczeństwo
 11. Spam
 12. Kontakty
 13. Różne:

1st Klauzula: BestModels.com - Zawartość

 • BestModels.com jest interaktywną stroną online, na którą osoby niepełnoletnie mają zakaz wstępu.
 • Rozrywka online udostępniana na stronie internetowej jest świadczona przez kobiety i mężczyzn w wieku powyżej 18 lat z całego świata, nazywanych tutaj Dostawcami Usług (SP).
 • Dostawcy Usług (SP) czatują i zajmują subskrybentów z całego świata, którzy wybrali ich na podstawie live streamów, zdjęć, wideo offline (zwiastunów) i płatnych wideo.
 • Zgodnie z ogólną zasadą, Dostawcy Usług (SP) nie mogą udostępniać nagości ani treści jednoznacznie seksualnych.
 • BestModels.com używa dwóch najpopularniejszych przemysłowych standardów technologicznych na swoich stronach w celu dostarczenia perfekcyjnie dostosowanej zawartości oraz najlepszego dostępnego komfortu użytkowania. Na BestModels.com subskrybent jest Królem!

2nd Klauzula: BestModels.com - Usługi i gwarancje

 • BestModels.com is divided into specific areas, which provide free and payable services. BestModels.com is constantly adding new services in order to accommodate its subscribers' requirements.
 • Przed wybraniem usługi prosimy uważnie skonsultować zawartość, listę cen i rodzaje płatności (karty kredytowe, debetowe, czeki online itd) ustalone dla danej usługi w twoim kraju. Informacje te są dostępne na stronie.
 • Publikacja innej treści na stronie nie oznacza, że BestModels.com wspiera autora lub bierze odpowiedzialność za taką treść.
 • BestModels.com nie daje gwarancji, w zakresie dozwolonym przez prawo, ani nie składa oświadczeń dotyczących informacji, usług lub produktów dostarczanych przez daną usługę lub w związku z nią. Subskrybenci i/lub goście korzystają z tejże usługi na swoje własne ryzyko.
 • BestModels.com nieustannie stara się zapewnić każdemu subskrybentowi najlepszą jakość treści i usług. Jednakże nie może zagwarantować wartości handlowej, przydatności do jakiegokolwiek celu ani wyników użytkowania treści względem ich poprawności, dokładności, terminowości i niezawodności ani żadnym innym.
 • Ani BestModels.com, ani żadna ze stron zaangażowanych w tworzenie, produkcję, lub dostarczanie usługi nie jest odpowiedzialna za żadne bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub karne szkody wynikające z dostępu do, użytkowania lub interpretacji usług, produktów lub informacji dostarczanych przez lub poprzez BestModels.com, bez uszczerbku na warunkach ustalonych poniżej w obecnej Umowie.
 • Upon an explicit approval from the customer (Via email, or online chat), the BestModels.com Customer Service Team will initiate a remotely controlled session to access the customer’s computer in order to fix technical problems or to gain system information to find the origins of an error.
  By expressing their approval to a ‘remote control session’, the customer undertakes and agrees to waive any legal action he may have against BestModels.com as well as its staff, in relation to the remotely controlled session.

3rd Klauzula: BestModels.com - Pryncypia

 • BestModels.com nie ma na celu wspierania niemoralnego działania, dlatego przyjęto tak radykalne zasady.
 • Jako Członek Platynowy Sponsor Association of Sites Advocating Child Protection (ASACP) oraz członek Restricted to Adults Association (RTA), jak i członek ternet Content Rating Association (ICRA), BestModels.com jest zobowiązane do ochrony nieletnich.
 • Usługi BestModels.com są dostępne tylko dla osób powyżej 18 roku życia (21 w pewnych regionach).
 • Osoby poniżej 18 roku życia (lub 21 w zależności od kraju) nie mogą zostać Dostawca Usług. Zatem wszyscy Dostawca Usług podczas zdjęć mieli 18 lat lub więcej (lub 21 w zależności od kraju) opierając się o dowód wieku dostarczony administratorowi archiwów. BestModels.com w żadnym wypadku nie pokazuje dzieci jako Dostawca Usług.
 • Wszyscy Dostawca Usług muszą spełnić trzy główne wymagania:
 • podpisanie umowy, osobiste potwierdzenie danych osobowych i dostarczenie potwierdzenia wieku;
 • przedstawienie zeskanowanej kopii dowodu osobistego;
 • dostarczyć zdjęcie Dostawca Usług (SP) z dowodem tożsamości trzymanym obok twarzy
 • The accounts of the Dostawca Usługs are immediately and permanently suspended if they violate BestModels.com's principles.
 • BestModels.com kieruje się zasadą zero tolerancji dla jakichkolwiek nielegalnych treści (pisemnych bądź wizualnych). W wypadku nawet najmniejszych podejrzeń, niepewne konto jest natychmiast zamykane bez odwołania i informacje o nim mogą zostać przekazane odpowiednim instytucjom.
 • BestModels.com rezerwuje prawo do natychmiastowego i stałego zawieszenia w przypadku kiedy nazwa występującej osoby jest obraźliwa, odnosi się do dzieci lub w przypadku najmniejszego podejrzenia fałszerstwa.

4th Klauzula: BestModels.com - Subskrybenci

 • By zostać subskrybentem BestModels.com jest konieczne ukończenie 18 roku życia, lub 21 w niektórych regionach, w rozumieniu i powiązaniu z lokalnymi regulacjami obowiązującymi subskrybenta.
 • Przez rejestrację na BestModels.com i akceptację tej Umowy, Subskrybent niniejszym wyraża zgodę na pobieranie usług z tej strony podczas okresu karencji, a także przyjmuje do wiadomości, że traci wszelkie prawo do jakiegokolwiek prawa wypowiedzenia/anulowania w odniesieniu do korzystania z tych usług. Powyższa zgoda została uzyskana w zgodzie z Dyrektywą o Prawach Konsumenta (2011/83/EC) z 25 października 2011, zastąpioną w Luksemburgu Prawem z 2 kwietnia 2014.
 • Rejestrując się na BestModels.com i akceptując tę Umowę subskrybenci zgadzają się na ponoszenie kosztów obrony i nie działanie na szkodę BestModels.com, jej pracowników, dyrektorów, współpracowników, prawników, udziałowców, managerów, członków, agentów i osób zatrudnionych, w żadnej sprawie, stracie, odpowiedzialności lub kosztów (włączając w to rozsądne koszty prawników), podniesionych przez strony trzecie, a powstałe w wyniku ich działań, oświadczeń lub akcji, jak również ze złamania zasad, warunków lub obietnic zawartych tutaj, oraz bezprawnych działań w ramach tej umowy.
 • W przypadku bezprawnego działania subskrybenta lub złamania obecnej Umowy, BestModels.com może zawiesić, bez uprzedzenia, konto subskrybenta i/lub wszystko co jest z nim powiązane. BestModels.com nie bierze odpowiedzialności za żadną możliwą stratę będącą wynikiem takiego zawieszenia, ani za żadne zwroty czy kompensacje.
 • Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem wejścia Gościa na stronę BestModels.com i/lub rejestracji Subskrybenta na BestModels.com i akceptacji tej umowy, i pozostaje w mocy do czasu należytego rozwiązania przez którąkolwiek ze stron w pełnej zgodności z warunkami wyraźnie określonymi w niniejszej Umowie.

5th Klauzula: BestModels.com - Opłaty, Zwroty Kredytów, Zwroty i Bezprawne Zachowania

 • Subskrybenci mogą zakupić pakiety kredytów do wydania w dostępnych obszarach strony; dlatego też Subskrybent musi poprzedzić swój wybór usług sprawdzeniem odpowiednich treści, listy cen i środków płatności dostępnych na stronie.
 • Czat z Dostawcą usług (SP) jest bezpłatny, ale jeśli subskrybent chce uzyskać dostęp do pełnej usługi, musi kliknąć przycisk „Prywatny pokaz z tym Wykonawcą”. Od tego momentu pozostanie w pokoju czatu wideo z SP w trybie prywatnym, w którym zakupione kredyty są używane w przeliczeniu na sekundę.
 • Subskrybenci mogą użyć opcji "Quickbuy" ("szybki zakup") podczas prywatnych pokazów z {SP_SHORT_ALIAS}. Dzięki temu subskrybenci mogą podczas pokazu natychmiast ręcznie doładować swoje konto wybranym pakietem kredytów.
 • Subscribers may also use the SmartBuy feature to enjoy private shows without interruption. The feature allows the system to automatically top-up a Subscriber’s credit balance whenever the account balance falls below 7 credits. By default the SmartBuy purchases a 27.99 package, however the member has the option to change the SmartBuy purchase amount.
 • Subskrybenci są informowani o danym auto-zakupie za każdym razem, gdy on wystąpi, poprzez automatyczne powiadomienie email i mogą dezaktywować funkcję w Ustawieniach swojego Konta.
 • Jeżeli transakcja została odrzucona przez bank, funkcja SmartBuy zostanie automatycznie dezaktywowana. Po dokonaniu udanego zakupu przez członka, funkcja SmartBuy zostanie znowu aktywowana.
 • Użycie wybranej opcji spowoduje obciążenie metodą płatności wybraną przez Subskrybenta.
 • Rachunek za aktualne konto (aktualna cena płatna za pakiet kredytów) zależy od fizycznej lokalizacji, w której zostało utworzone konto. Proszę przyjąć do wiadomości, że BestModels.com rezerwuje sobie prawo do zaokrąglenia cen i jest również zobowiązana do włączania zaokrągleń.
 • In case of any query Duodecad IT Services Luxembourg S.à.r.l. will be able to help you regarding your transactions made through different payment providers as well, by contacting the provider in question. Therefore, for billing information and support the following contacts should be used: 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg or send an email to help@dditservices.com. BestModels does not store nor has access to transaction details.
 • Informacje o kosztach banku każdy abonent powinien skonsultować z jego/jej bankiem.
 • BestModels.com nie bierze odpowiedzialności za żadne problemy powstałe poza BestModels.com.
 • Wszystkie skargi muszą być złożone w ciągu 24 godzin od pojawienia się problemu do Obsługi Klienta BestModels.com. W celu dostarczenia pełnej obsługi i zachowania prawidłowości procedur, prawo do złożenia skargi po terminie 24 godzin zachowują jedynie sprawy najważniejsze.
 • BestModels.com - Obsługa Klienta może kiedy to konieczne, ostrożnie sprawdzić raporty i inne dane w swoim posiadaniu, zgodnie z dobrem rozstrzyganej sprawy.
 • Zgodnie z otwartym zrzeczeniem się prawa wypowiedzenia/anulowania Subskrybenta zgodnym z klauzulą 4.2 obecnej Umowy, nie będą akceptowane żadne prośby o refundację lub anulowanie w przypadku, gdy Subskrybent rozpoczął użytkowanie zakupionego pakietu kredytów. Niektóre ze zwrotów są jednak możliwe na podstawie warunków określonych w poniższych klauzulach.
 • BestModels.com will only compensate/refund credits in the amount proportionally determined in accordance to the price paid and problem effectively reported when any credit is lost due to dysfunction of BestModels.com.
  Subject to the terms and conditions hereof, every Subscriber shall be made aware that when he/she is considered as First Member (such term as defined below), it is recommended for him/her to indicate and/or repeat any specific request towards a service provider from the onset of the private chat in case the private show is not in line with his/her expectations. Merits of Subscriber’s claims for refund based on unmet requests will not be considered if the Subscriber (as First Member, such term as defined below) fails to follow the above recommendation.
  The subscriber(s) shall further understand and accept that when joining an already ongoing Private show initiated by another subscriber (the latter being referred to as the “First Member”), the subscriber(s) that is/are subsequently joining such performance (the “Subsequent Member(s)”) is/are deemed passive participant(s) to the extent that the service provider(s)/Model(s) is/are only required to follow First Member’s requests. As a result and in such cases, the Subsequent Member(s) shall not be entitled to any compensation or payment refund, exception made of BestModels.com malfunction that can be properly demonstrated by the Subsequent Member(s).
  Besides the Private Chat, the Subscribers may also contact the SP via offline chat messages or, if the SP is available, through a Video/Voice Call. Please note that Subscribers may not make specific requests to an SP via a Video/Voice call.
 • Due to the payment system applied by Duodecad ITS and third-party payment processors and provided that cash refund conditions are met, cash refunds shall only apply for the same amount as that originally paid upon a certain credits package purchase provided that the related credits balance has not been used or spent, even partially. As a result, no partial cash refund of credit packages bought is ever possible. This therefore means that whenever a credits package balance is partially used (including credit rewards), a refund may only take place in the form of credits (and not cash) up to existing prior credits balance, subject to eligibility conditions. Eligible cash refunds, will be processed using the same payment method applied to the credits package originally purchased and for which the refund is requested. As a result of a cash refund, the corresponding amount of credits will then be deducted from your account's balance. You shall remain aware that certain payment methods do not allow any refund due to underlying technical restrictions pertaining to their use.
 • Kwoty wydane na powiązane usługi takie jak "Kup moje treści" i/lub Niespodzianka, funkcję "Podejrzyj po kryjomu", Wiadomości i/lub offline / prywatne wiadomości i połączenia wideo / głosowe nie podlegają odszkodowaniom ani zwrotom.
 • Niezależnie od powyższego, BestModels.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkalujące, obraźliwe lub niezgodne z prawem postępowanie jakiegokolwiek Gościa/Subskrybenta, lub za nie wykonanie pokazu, błąd, pominięcie, przerwę, usunięcie, wadę, opóźnienie w działaniu lub transmisji, awarię linii komunikacyjnych, kradzież lub zniszczenie, albo uzyskanie nieautoryzowanego dostępu, zmianę lub wykorzystanie dokumentacji, zarówno na mocy umowy lub teorii deliktowej jak i jakiejkolwiek innej przyczyny działania, dla każdej kwoty powyżej kwoty zapłaconej przez Abonenta stronie BestModels.com.
 • W żadnym wypadku, włączając w to bez limitacji, zaniedbanie, BestModels.com ani nikt powiązany nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe, konsekwentne lub wynikowe szkody będące rezultatem użycia lub zaprzestania użycia usługi, z wyłączeniem zasad opisanych w poprzednich klauzulach.
 • Sprawy o niehonorowe zachowania dotyczące transakcji online są traktowane z najwyższym prioryetetem z zachowaniem jednak prywatności subskrybenta. Takie sprawy mogą być również prowadzone przez zewnętrzne firmy specjalizujące się w nich.
 • BestModels.com ma prawo użycia wszystkich dostępnych informacji będących w jej posiadaniu w każdej formie postępowania prawnego. Włączając w to, z prawem rozszerzenia, historii przeglądarki, adresów IP i mailowych i wszystkich innych sprawdzalnych aktywności. Podczas takiego dochodzenia BestModels.com ma prawo zaangażować inne, profesjonalne organy dochodzeniowe i współdzielić z nimi takie informacje w celu wypełnienia wymagań prawnych, w dochodzeniu swoich praw jak i praw Klientów. Subskrybent odpowiada za koszty dochodzenia lub inne koszty powiązane z każdą fałszywą operacją.
 • BestModels.com gwarantuje pełną współpracę z organami prawnymi do spraw nieuczciwych transakcji i innych spraw podlegających jurysdykcji prawnej i reaguje na wezwania i nakazy sądowe. Z tego powodu abonenci mogą korzystać tylko ze swoich własnych metod płatności na naszych stronach internetowych.
 • Proszę przyjąć do wiadomości, że BestModels.com rezerwuje prawo do zaokrąglenia płatności wypłacanych jako zwrot / rekompensata, i dlatego BestModels.com jest zobowiązana do dokonywania zaokrągleń.
 • Please note if being a new user is a condition for receiving any rewards then a new account registration on BestModels.com is not considered to be a new user. *Bonus/Free credits are only available for one time for new purchases of first time users on only one of the websites operated by DuoDecad IT Services Luxembourg S.a r.l. Credits or other rewards are not available with CCBill and phone purchases. Rewards are not part of the purchased credit package, and therefore refunds are NOT possible after spending/using them on our website.
 • Please note that if a one-time promotion offer is advertised on any credit package, then such promotion shall apply only once per existing or new user where applicable, regardless of the number of registered accounts (existing and/or newly created) any such user may have and/or regardless of any other circumventing methods he/she may use. Otherwise, the purchase will be processed without the discount and the amount of credits obtained will be limited to the equivalent without the promotion. Please also note that neither discounted credits purchased, nor any credits from accounts which have promo credits can be transferred to any other user or Member account. Notwithstanding anything to the opposite hereof, it shall be underlined that promotion(s) and related promotional credits are not applicable/available to user(s) using any of the following payment method(s): Pay by Phone, Pay With Any Gift Card, Bitcoin/Litecoin, Altcoins and Paysafecard, or to those Members who choose or accept their payments to be processed by CCBill.
 • New subscribers may validate their credit card with a minor transaction for which they are entitled to 9.99 promotional credits and 10 Free Peeks. The amount of the validation transaction will be immediately refunded to the credit card holder. The aforementioned promotional credits and Free Peeks are not available for those users who already have a membership on any other website operated by Duodecad IT Services Luxembourg S.à r.l. Please note that all Free Peeks expire in 168 hours from the time of the most recent Free Peek receipt.
 • Wszystkie waluty i szczegóły transakcji są włączone w pokazanej cenie pakietu kredytów. BestModels.com rezerwuje sobie prawo do modyfikacji cen związanej z fluktuacją różnicy kursu walut.
 • Należy pamiętać, że próby nadużycia karty kredytowej i / lub weryfikacji adresu e-mail mogą prowadzić do wypowiedzenia niniejszej umowy przez operatora strony z użytkownikiem.
 • Pursuant to the rules of the Club Elite program as defined on a separate page in the Subscriber’s account, Subscribers receive Club Elite level points only after they spend credits. Credit spending subject to refund or chargeback shall not increase the Club Elite level points. There is a daily drop of Club Elite level points set for each rank differently. Such drop occurs every day, regardless of your activity on the website. Please note that the level points cannot be transferred or shared between Subscriber accounts, regardless of the two accounts belonging to the same person. With the closure of the Subscriber account, all Club Elite level points will be lost and cannot be recovered. Please contact the Customer Service Team if you do not wish to participate in the Club Elite program. By the sole acceptance of this Agreement the Subscribers acknowledge and agree that they have read and understood the rules and regulations of the Club Elite program.
 • Each Member participates in the Club Elite program by registering on BestModels.com. In the scope of the Club Elite program, Members receive level points based on their credit spend in a given month. The more level points they have the better Club Elite rank they achieve, so a simple Member can become a Casanova (Rank VI. – see it here BestModels.com/pl/club-elite). There is a multiplier rendered to each rank that helps the Members collect more Club Elite level points.
 • Członek osiąga wyższą rangę pod warunkiem zgromadzenia potrzebnej ilości punktów w danym miesiącu kalendarzowym. Wyłącznie liczba punktów przekraczająca limit dla osiągnięcia danej rangi zostanie przeniesiona do następnego miesiąca kalendarzowego. Wszystkie inne punkty poziomu zostaną wyzerowane i utracone pierwszego dnia nowego miesiąca. Prosimy pamiętać, że punktacja obniża się każdego dnia niezależnie od twojej codziennej aktywności, a stopień spadku jest odmienny dla każdej rangi.
 • Members can go to Settings to make adjustments at any time if they want to share their Club Elite ranks with other Members or with the Performers. Any Member can terminate his/her participation in the Club Elite program by sending such request to the Customer Service Team.
 • Po zapłaceniu za wideo lub album na stronie Wykonawcy, dana treść będzie dla ciebie widoczna przez 90 dni. Prosimy pamiętać, że nawet w ciągu tych 90 dni Wykonawca ma prawo zmienić tę zawartość w każdym momencie. Jeżeli konto Wykonawcy zostanie zamknięte z jakiegokolwiek powodu, jego/jej zawartość nie będzie już dostępna na BestModels.com.
 • Członek, który wyda łącznie najwięcej kredytów na Niespodzianki dla Wykonawcy na darmowym czacie, licząc od ostatniego resetu, otrzyma tytuł „Króla czatu” na 24 godziny, pod warunkiem, że inny Członek nie da więcej Niespodzianek-kredytów na tym samym czacie w tym samym okresie. Tytuł „Króla czatu” nie wiąże się z innymi korzyściami i dotyczy tylko bezpłatnego czatu.

6th Clause: BestModels.com - Subscriber's and/or Guest's Declarations

 • Niniejszym oświadczam, że do dziś osiągnąłem (osiągnęłam) pełnoletniość definiowaną przez moje lokalne prawodawstwo.
 • I currently reside in the country which I truthfully and accurately indicated in the form provided to register into BestModels.com and undertake the duty to immediately inform, within 24 hours, of any change of residence by sending an email to help@dditservices.com.
 • Przyjmuję do wiadomości, że powyższe wskazane obowiązki będą określane jako wypełnione w momencie, w którym BestModels.com wyda potwierdzenie, że wymienione zmiany zostały otrzymane.
 • Jestem w pełni i wyłącznie odpowiedzialny/a za wszystkie fałszywe deklaracje dotyczące mojego zamieszkania jak i za nie poinformanie BestModels.com o jego zmianie w nawiązaniu do wyżej wymienionych zasad.
 • Potwierdzam również, że zostałem/am uprzedzony/a o odpowiedzialności kryminalnej i zgodnie z tym będę zachowywał się ze wszystkich sił zgodnie ze standardami moralnymi mojej lokalnej społeczności i odpowiednich praw.
 • Wierzę, że jako osoba dorosła mam niezbywalne prawo do oglądania i czytania każdej dostarczonej mi zawartości.
 • Czytanie i/lub oglądanie zawartości strony w żaden sposób nie narusza norm prawnych mojego sąsiedztwa, wioski, miasta, hrabstwa, stanu czy kraju.
 • Jestem w pełni świadomy, że cała zawartość i materiały dostarczane na BestModels.com, włączając w to, bez ograniczania do, przekazy z kamery na żywo, obrazy, grafiki, aplikacje i teksty są w pełni chronione przez odpowiednią legislację i podlegają ochronie prawnej. Dlatego też powinny być one tylko do mojego prywatnego użytku.
 • Zostałem ostrzeżony i zgadzam się, że BestModels.com w pełni współpracuje z organami ścigania prowadzącymi dochodzenie w sprawie fałszywych transakcji i innych sprawach podpadających pod prawną jurysdykcję, jak również ze wszystkimi organami sądowymi.
 • Rozumiem, że BestModels.com ani powiązane z nią strony nie mogą być pociagnięte do odpowiedzialności w żadnych prawnych wątkach wynikłych w rezultacie oszustwa lub fałszywego użycia strony i/lub materiałów dostępnych na niej.
 • Potwierdzam również, że BestModels.com ani żadna z powiązanych z nią firm nie ponoszą odpowiedzialności za straty lub szkody wynikłe z kontaktów z Dostawcami Usług (SP).
 • Rozumiem i akceptuję, że pod żadnym pozorem ani BestModels.com ani żadna z powiązanych z nią stron lub afiliowanych firm nie będzie odpowiedzialna za żadne bezpośrednie pośrednie, przypadkowe, specjalne, trwałe lub tymczasowe szkody powstałe na skutek złamania zasad, naruszenia praw subskrybenta, prostytucji, pedofilii, dziecięcej pornografii, nielegalnej przemocy, wykorzystywania lub przemytu kobiet i/lub dzieci.
 • I agree and acknowledge that intellectual property rights (including but not limited to right to use, adapt, translate, etc.) to any content (e.g. chat messages, pictures, videos, etc.) created, published or otherwise made public by me on BestModels.com will belong to BestModels.com.
 • Niniejszym oświadczam, że nie używam usług BestModels.com do promowania jakichkolwiek treści i/lub produktów należących do konkurentów Właściciela Strony. Każda próba użycia na BestModels.com nazw firmowych oficjalnych stron konkurencji i/lub znaków towarowych i/lub wszelkich innych odniesień do konkurentów BestModels.com, także zawierających literówki, będzie uważana za nieuczciwą praktykę handlową i marketingową i będzie ścigana w najszerszym możliwym zakresie dozwolonym przez prawo. Przyjmuję zatem do wiadomości i zgadzam się, że naruszenie tej klauzuli może spowodować natychmiastowe usunięcie mojego konta.
 • Niniejszym upoważniam BestModels.com do sprawdzania i zapisywania mojej aktywności na stronie, tj. wiadomości w prywatnych czatach zawierających prośby odnośnie usług BestModels.com, e-maili i/lub głosów i/lub niespodzianek wysłanych lub danych Dostawcom Usług lub innym.
 • Przyznaję i potwierdzam, że jakiekolwiek zarejestrowane materiały lub jakikolwiek oryginalny wytwór powstały podczas trwania tej umowy lub podczas użytkowania usług BestModels.com (i wszystkie prawa z nim powiązane, włączając w to nieograniczone prawo autorskie) jest wyłączną własnością BestModels.com.
 • Przekazuję wszystkie prawa i deklaruję brak jakichkolwiek wątpliwości, że BestModels.com nie łamie moich praw, włączając bez limitu prawa moralne, prywatne, prawa do publikacji, własności i inne prawa, oraz prawa do wynagrodzenia za materiały i pomysły przedstawione tutaj.
 • Deklaruję i potwierdzam, że nie działam w imieniu osoby prawnej, ale jako indywidualny klient i w żadnym wypadku żaden z moich zakupów usług zgodnie z tą umową nie może być uznany za część mojej pracy zawodowej.

7th Clause: BestModels.com - Subscriber's and/or Guest's Duties

 • Zgadzam się nie kopiować, reprodukować, zgrywać, transmitować ani/lub czynić dostępnym publicznie żadnej z zawartości/materiałów BestModels.com bez wcześniejszej pisemnej zgody BestModels.com.
 • Ponoszę pełną odpowiedzalność za jakiekolwiek ujawnianie informacji poufnej oraz jestem odpowiedzialny za wszelkie następstwa prawne, które mogą powstać na skutek oglądania, czytania bądź też pobierania materiału i obrazu zawartych na tej witrynie.
 • Nigdy nie udostępnię młodocianym zawartości strony i wezmę odpowiedzialność za każdy tym udostępnienia lub dostępu nieletnich do strony, na przykład, w postaci umieszczenia strony na liście swoich ulubionych stron. Biorę pełną odpowiedzialność za przypadek, w którym nieletni wejdzie na BestModels.com przez moje konto lub używając mojej karty kredytowej.
 • Przyjmuję pełną odpowiedzialność za zachowanie bezpieczeństwa mojego konta, jak również hasła.
 • Nie przekażę danych osobowych, ani nie udostępnię lub nie będę wspierać usług eskort i/lub prostytucji.
 • Z racji, że jest to zabronione, zobowiązuję się nie organizować spotkań z żadnym z Dostawca Usług (SP); obiecuję nie wymieniać się numerami telefonu ani z Dostawca Usług (SP), ani z innymi subskrybentami; obiecuję nie próbować szukać fizycznego kontaktu z Dostawca Usług (SP) ani subskrybentami w żaden inny sposób. Jeśli jednak się tak stanie, deklaruję, że BestModels.com nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie niniejszego zobowiązania, jeśli próbowałbym doprowadzić do fizycznego kontaktu z Dostawca Usług (SP) / Subskrybentem. Jestem świadomy, że jeśli zostanie mi udowodniona próba nawiązania kontaktu albo spotkanie z Dostawca Usług (SP), mogę zostać zablokowany na stronie, a moje konto zostać zamknięte bez prawa do odszkodowania.
 • Zobowiązuję się nie używać nieprzyzwoitych słów, nie zastraszać ani się nie kłócić, nie naruszać praw odwiedzających, Dostawca Usług, wspierających BestModels.com ani zarządzających stroną. Przytoczone zachowanie jest zabronione.
 • Treści tekstowe wysyłane lub przekazywane i wybrana nazwa użytkownika nie mogą być obraźliwe, sugerować pedofilii, nieletniości, bestialstwa ani zoofilii, nie mogą także nawiązywać do oddawania lub konsumpcji wydalin organizmu. Co więcej, wybrana przez ciebie nazwa użytkownika nie może zawierać żadnych informacji osobistych (takich jak twoje prawdziwe imię), albo informacji mogących umożliwić innej osobie powiązanie jej z twoją prawdziwą tożsamością.
 • Nie będę stosował uwag i nazw użytkowników, które są nie do zaakeceptowania według standarów dobrego smaku, sugerował łamania prawa, wprowadzał innych celowo w błąd.
 • Zobowiązuję się natychmiast poinformować BestModels.com o zachowaniu Dostawca Usług łamiącym prawo oraz o nielegalnym użyciu znaków towarowych, marek i/lub muzyki.

8th Klauzula: BestModels.com - Odwołanie Subskrybcji

 • Subskrybenci mają możliwość wypisania się z usług BestModels.com w dowolnym czasie.
 • Jeśli chcesz anulować subskrypcję i zamknąć konto, wybierz "Wymaż moje dane" w "Prywatności" swojego konta. Po potwierdzeniu tej decyzji Twój status subskrybenta zmieni się na "skasowany", a my usuniemy Twoje dane osobowe przechowywane w naszym systemie, z wyjątkiem danych wymaganych przez obowiązujące prawo, nasz prawnie uzasadniony interes lub inne dopuszczalne cele wyjaśnione w naszej Polityce prywatności.
 • BestModels.com reserves a right to suspend or cancel any subscription in case of breach of any term of this Agreement or any unlawful conduct of the Subscriber in the framework of this Agreement and to contact any relevant authorities, including but not limited to initiating any criminal complaint and contacting state prosecutor.

9th Klauzula: BestModels.com - Dane Osobowe i Polityka Prywatności

 • When you navigate on our website, when you decide to register as a Member, and/or to use the features of our website, you will share and/or we will collect some personal information about you. Please read carefully our Privacy Policy carefully, which explains how we collect, use and share your personal information and the choices you have regarding the use of your personal data.
 • Jako Członek, nie udostępniałem i nie będę udostępniał żadnych fałszywych informacji i/lub dokumentów BestModels.com. Dlatego przyjmuję do wiadomości, że BestModels.com ma prawo natychmiastowo i jednostronnie rozwiązać niniejszą umowę w przypadku najmniejszego podejrzenia fałszerstwa.
 • BestModels.com's system meets the security standards of PCI DSS, a standard set by Visa/MasterCard laying down stringent requirements.
 • Dostęp pracowników BestModels.com do wszelkich informacji osobowych abonentów BestModels.com jest ograniczony i są oni zobowiązani do zachowania poufności. Pracownicy BestModels.com mogą podlegać postępowaniu dyscyplinarnemu, łącznie z rozwiązaniem kontraktów, a w poważnych przypadkach nawet postępowaniu karnemu, jeżeli nie zastosują się do tych surowych wymagań.

10th Klauzula: BestModels.com - Funkcjonalność i Bezpieczeństwo

 • BestModels.com jest stroną zbudowaną w technologii Flash i używa także technologii zwanej "Dzieleniem Obiektów" w celu usprawnienia doświadczeń użytkowników.
 • BestModels.com zaleca abonentom włączenie "Cookies" w ich przeglądarkach, by zapewnić pełną funkcjonalność. Sprawdź naszą Politykę Cookies, by dowiedzieć się więcej.
 • Zespół Pomocy BestModels.com monitoruje wszystkie kamery dostępne na stronie 24 godziny, 7 dni w tygodniu.
 • Ze względu na jego precyzyjne, unikalne wzornictwo, na stronie internetowej nigdy nie było żadnego poważnego naruszenia bezpieczeństwa.
 • BestModels.com is a Scam-Free Zone

11th Klauzula: BestModels.com - Spam

 • BestModels.com nie wysyła wiadomości typu spam, ani nie będzie tolerować spamu dystansując się od każdej akcji powiązanej ze spamowaniem.
 • Poniższe wiadomości uznawane są za spam:
 • Manipulowanie wiadomościami, takie jak zmienianie nagłówków wiadomości wysływanych do lub przez system komputerowy BestModels.com w sposób, który wprowadza w błąd subskrybentów BestModels.com
 • Podszywanie się pod maile od osób trzecich z ich serwerów bez zgody tych osób.
 • Wysyłanie, podszywanie się lub wprowadzanie w błąd za pomocą fałszywych, nieprawdziwych informacji lub inne działania przeciwko interesom BestModels.com.
 • Używanie lub próba użycia systemu BestModels.com do przekazywania nieautoryzowanych lub nieprawidłowych materiałów, włączając w to materiały promocyjne, linki i adresy stron do materiałów nieautoryzowanych, które możesz wgrać, wysłać, przesłać lub w jakikolwiek inny sposób uczynić dostępnymi.
 • Wygrywanie, umieszczanie, przesyłanie lub wysyłanie tej samej wiadomości, linku lub postu wielokrotnie.
 • Przeszkadzanie normalnemu tokowi rozmowy poprzez wysyłanie wiadomości w szybkim tempie, zwielokrotnionych, używanie wyłącznie dużych liter i inne akcje, które w negatywny sposób oddziałują na możliwość normalnego współużytkowania stron przez użytkowników.
 • Spamowanie przez system BestModels.com lub przeszkadzanie subskrybentom jest naruszeniem Zasad i Warunków strony.
 • BestModels.com robi wszystko co w jej mocy by ochronić subskrybentów przez efektami spamu.
 • W przypadku wykrycia spamowania zostaną wszczęte wszystkie prawne działania dotyczące strat BestModels.com.
 • Niezależnie od powyższego, BestModels.com za pozwoleniem subskrybentów, w ramach obecnej umowy, może wysyłać e-maile promocyjne o własnej witrynie i witrynach partnerskich, przy czym każdy taki e-mail będzie zawierał opcję wypisania się z listy mailingowej.
 • Zarejestrowani subskrybenci mogą okazjonalnie otrzymywać newslettery w powiązaniu z BestModels.com. Wiadomości wysyłane do subskrybentów dotyczą albo transakcji albo wiadomości powiązanych z relacjami. Zapisanie i wypisanie z newsletterów zajmuje jedno kliknięcie. Wszystkie wiadomości promocyjne wysyłane są tylko do Subskrybentów, którzy wyrazili na to zgodę.
 • Kiedy subskrybent chce zgłosić spam zalecamy użycie funkcji "Wiadomość do Pomocy" w "Moim Koncie" lub przesłanie wiadomości na adres support@livecamhelp.com. Zespół Pomocy BestModels.com prześledzi każdy raport tak szybko jak to możliwe.

12th Klauzula: BestModels.com - Kontakty

 • Kontakt do Centrum Obsługi Klienta
 • Czat Wsparcia Online
 • Funkcja "Wiadomość do Pomocy" w koncie subskrybenta;
 • Sending of an email to support@livecamhelp.com or help@dditservices.com.
 • Sending of a letter to:
  L-1855 Luxembourg, 44, Avenue John F. Kennedy, Grand-Duchy of Luxembourg

13th Klauzula: BestModels.com - Pozostałe

 • Niniejsza Umowa określa pełne i całkowite zrozumienie między Gośćmi/Abonentami a BestModels.com w odniesieniu do jej przedmiotu i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy i porozumienia zarówno w formie pisemnej jak i ustnej.
 • Jeśli nie jest nie zgodne z prawem lub nie jest inaczej ustalone każde z postanowień niniejszej Umowy będzie nadal obowiązywać.
 • Jeśli dowolna część niniejszej Umowy uznaje się za niemożliwe do wyegzekwowania przez sąd właściwej jurysdykcji, nie ma to wpływu na wykonalność innych części niniejszej Umowy.
 • Osoba pozywająca w jakimkolwiek pozwie, nawołującym do stosowania się do zasad, o których mowa jest w niniejszej umowie, ma prawo dążyć do rekompensaty z tytułu poniesionych przez nią opłat adwokackich oraz sądowych.
 • Jeżeli BestModels.com zmieni zasady tej Umowy, BestModels.com opublikuje zaktualizowane zasady i warunki na stronie i/lub opublikuje notatkę o zmianie i/lub powiadomi subskrybentów za pomocą maila, zanim zmiany wejdą w życie.
 • Jeżeli jakaś zmiana jest nie do zaakceptowania dla ciebie, powinieneś rozważyć dalsze używanie strony BestModels.com i jej usług i usunięcie subskrypcji (jeżeli ją posiadasz). Jeżeli nie zdecydujesz się przerwać użytkowania usług BestModels.com będzie to traktowane jako akceptacja zmian.
 • Jedynie angielska wersja może być traktowana jako pełnoprawne oświadczenia, zasady i deklaracje dokonane przez BestModels.com, włączając w to obecne Umowy. BestModels.com nie przyjmie żadnych prawnych żądań lub skarg wynikłych ze złego zrozumienia lub błędów w tłumaczeniach.
 • Ta Umowa oraz powstałe na jej podstawie relacje pomiędzy BestModels.com a Gośćmi/Subskrybentami będą regulowane przez prawo Wielkiego Księstwa Luksemburga.
 • Wszelkie spory między BestModels.com a Gośćmi/Abonentami będą rozstrzygane polubownie, a tylko wtedy, gdy to rozwiązanie nie będzie efektywne, jurysdykcją właściwą dla sporów wynikających z niniejszej Umowy będą sądy miasta Luksemburg.