Live Cams

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Door betreding en/of registratie van de website geeft je aan toe te stemmen en in te stemmen met het volgende:

De voorwaarden van deze overeenkomst (de 'Overeenkomst') zullen de relatie tussen ik/u (als Gast en/of Lid) en Duodecad IT Services Luxemburg S.à rl regelen, een Luxemburgse vennootschap met naamloze vennootschap met geregistreerd adres op 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, Groot-Hertogdom Luxemburg, ingeschreven bij het Luxemburgse Handelsregister onder nummer 171.358 (de "Website Operator") betreffende het gebruik van diensten op de website van BestModels.com. In deze overeenkomst verwijst BestModels.com naar de Website Operator of naar de BestModels.com website zoals gebruikt door de Website Operator, onder voorbehoud van de toepasselijke context.

Definities

 • Lid/klant/abonnee - De bezoeker die zich aanmeldt voor de diensten van de site.
 • Gast - De bezoeker die binnen treedt en/of bezoeken de BestModels.com website zonder te registreren aan de diensten van de site.
 • Service Provider (SP)/ Performer/Model – A physical person older than 18 (or 21), depending on the jurisdiction, who provides shows, chats or interacts with Members and Guests of the site.
 • Saldo - Op BestModels.com kunnen leden door het kopen van pakketten kredieten kopen om zo te betalen voor premium services. Betalingen worden veilig verwerkt door onze paymentprocessors, en de gekochte kredieten zullen overeenkomstig aan het saldo van de ledenaccount toegevoegd worden.
 • Free Chat – An uninhibited option to interact with Service Provider (SP) in a form of writing on-screen text messages.
 • Private Chat – In Private Chat, Members are permitted to write or even talk (voice communication) with SPs face-to-face, in exclusion from the general users.

Ga naar clausule:

 1. Content
 2. Service en garanties
 3. Principes
 4. Abonnees
 5. Vergoedingen, Kredietcompensatie, Restitutie en Onrechtmatig Gedrag.
 6. Verklaringen abonnee
 7. Plichten abonnee
 8. Abonnement Annuleren
 9. Personal Data, Privacy Policy
 10. Functionaliteit en Veiligheid
 11. Spam
 12. Contactpersonen
 13. Diversen:

1ste Clausule: BestModels.com - Inhoud

 • BestModels.com is an online interactive website and its access by minors is prohibited.
 • The online entertainment provided on the website is rendered by female and male individuals over the age of 18 spread worldwide, who are commonly designated as Service Providers (SP).
 • The SPs chat and entertain the subscribers all over the world, who have selected them according to live streams, images, offline (teaser) and paying videos.
 • As a general rule, SPs are not allowed to provide nudity or any sexually explicit content.
 • BestModels.com maakt op haar pagina's gebruik van de twee meest populaire technologieën die gelden als industrie-standaard om perfecte inhoud afgestemd op persoonlijke voorkeuren en het grootst mogelijke comfort beschikbaar te kunnen bieden. Op BestModels.com is de abonnee de koning!

2de Clausule: BestModels.com - Diensten en Garanties

 • BestModels.com is divided into specific areas, which provide free and payable services. BestModels.com is constantly adding new services in order to accommodate its subscribers' requirements.
 • Alvorens de beoogde diensten te selecteren, is het balengrijk om de content, prijslijst en betaalmiddelen (creditcard, debetkaarten, online cheques, etc.) te raadplegen die zijn vastgesteld voor dergelijke diensten in uw land. Deze informatie is beschikbaar op de website.
 • De publicatie van afwijkende inhoud op de website betekent niet dat BestModels.com de auteur ondersteunt of verantwoordelijkheid neemt voor de inhoud ervan.
 • BestModels.com makes, to the extent permitted by law, no warranties or representations as to the information, services or products provided through or in connection with the service. Subscribers' and/or Guest's use of the service is at their own risk.
 • BestModels.com seeks, at all times, to provide each subscriber with the best content and services available. However, it cannot give warranty of merchantability, fitness for any purpose, or non-results of the use of the content in terms of their correctness, accuracy, timeliness and reliability or otherwise.
 • Noch BestModels.com, noch enige partij betrokken bij het creëren, produceren, leveren van de service of de inhoud is aansprakelijk voor enige rechtstreekse, incidentele, gevolgschade, indirecte of bestraffende schade die voortvloeit uit de toegang tot, gebruik van, of interpretatie van, de diensten, producten of informatie geleverd door of via BestModels.com, zonder afbreuk te doen aan de onder de in deze overeenkomst vastgestelde voorwaarden.
 • Upon an explicit approval from the customer (Via email, or online chat), the BestModels.com Customer Service Team will initiate a remotely controlled session to access the customer’s computer in order to fix technical problems or to gain system information to find the origins of an error.
  By expressing their approval to a ‘remote control session’, the customer undertakes and agrees to waive any legal action he may have against BestModels.com as well as its staff, in relation to the remotely controlled session.

3de Clausule: BestModels.com - Principes en Grondbeginselen

 • BestModels.com heeft geen enkele intentie om immorele belangen te ondersteunen; daarom zijn strenge regels uiteengezet.
 • Als zijnde Platinum Sponsor Member van de Association of Sites Advocating Child Protection (ASACP) als lid van de Restricted to Adults Association (RTA), evenals van de Internet Content Rating Association (ICRA), wijdt BestModels.com zich toe aan de bescherming van minderjarigen.
 • BestModels.com's services are only available for persons over the age of 18 (21 in some regions).
 • Persons under the age of 18 (21 in some regions) are also not allowed to be SPs. Consequently, all SPs were 18 years of age or older (21 in some regions) during the time of photography, as per proof of age held by the custodian of records. Under no circumstances does BestModels.com present SPs as children.
 • All SPs must fulfill three major requirements:
 • het ondertekenen van een overeenkomst waarbij de echtheid van de verstrekte persoonsgegevens en de leeftijd worden verklaard;
 • het verstrekken van een gescande kopie van zijn of haar identiteitsbewijs met foto;
 • providing of a photo taken of the Service Provider (SP), holding his/her photo ID next to his/her face.
 • The accounts of the SPs are immediately and permanently suspended if they violate BestModels.com's principles.
 • At BestModels.com there is a zero tolerance policy related to any type of illegal content (written or visual). In case of the slightest suspicion, the account in question is immediately and permanently closed and the appropriate authorities may be contacted.
 • BestModels.com behoudt zich het recht voor om onmiddelijke en permanente schorsing toe te passen indien een schermnaam beledigend is, verwijst naar minderjarigen of bij de geringste verdenking van valsheid in geschrifte.

4ste Clausule: BestModels.com - Abonnees

 • Om je als gebruiker te registreren bij BestModels.com is het verplicht om ten minste 18 jaar oud te zijn, of in sommige regio's 21 jaar afhankelijk van de plaatselijke regelgeving die van toepassing is voor de gebruiker.
 • Door te registreren op BestModels.com en door het aanvaarden van deze overeenkomst, gaat de abonnee hierbij uitdrukkelijk akkoord met de levering van diensten van deze website tijdens de herroepingstermijn en de abonnee erkent uitdrukkelijk dat hij/zij zijn/haar recht op eventuele terugtrekking/annulering recht met betrekking tot de levering van genoemde diensten uitdrukkelijk verliest. De bovenstaande uitdrukkelijke toestemming is verkregen overeenkomstig de richtlijn inzake consumentenrechten (2011/83/EG) vanaf 25 oktober 2011, omgezet in Luxemburg door de wet van 2 April 2014.
 • Door zich te registreren op BestModels.com en door het aanvaarden van deze overeenkomst, gaan abonnees ermee akkoord om de kosten van verdediging te betalen en BestModels.com, evenals haar functionarissen, directeuren, filialen, advocaten, aandeelhouders, managers, leden, agenten en medewerkers van alle mogelijke claims, verliezen, aansprakelijkheden of uitgaven te vrijwaarden (inclusief redelijke honoraria van advocaten) aangebracht door derden die voortvloeien uit of verband houden met hun gedrag, uitspraken of acties, alsmede schending van enige voorwaarde of belofte hierin opgenomen en onrechtmatig handelen in het kader van deze overeenkomst.
 • In het geval van onrechtmatig gedrag of schending van deze Overeenkomst door de abonnee, kan BestModels.com zonder voorafgaande kennisgeving diens ledenaccount beëindigen, en/of alles wat hiermee verband houdt. BestModels.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van een dergelijke beëindiging, noch voor enige kredietcompensatie of restitutie.
 • De onderhavige overeenkomst hebben rechtswerking met ingang van de datum wanneer de gast treedt BestModels.com en/of de abonnee registreert op BestModels.com en deze overeenkomst accepteert en blijft van kracht totdat deze volledig in overeenstemming met de voorwaarden naar behoren door beide partijen worden beëindigd en voorwaarden uitdrukkelijk uiteengezet in deze overeenkomst.

5ste Clausule: BestModels.com – Vergoedingen, Kredietcompensatie, Terugbetaling en Onrechtmatig Gedrag

 • The subscribers may purchase credit packages to spend in the available areas of the website; therefore the selection of services must be preceded of the consultation by the Subscriber of the correspondent content, price list and means of payment made available on the website.
 • Text chat with SPs is free, but if a subscriber wants to access the full feature service he/she must click on “A Private Show with this Performer” button and from that point on stays in the video chat room with the SP entering into a private mode where the purchased credits are used on a per-second basis.
 • Subscribers may use the option Quickbuy during private shows with {SP_SHORT_ALIAS}s. The use of this feature will allow Subscribers’ to, immediately and manually, top-up their credit balance with the chosen package during the show.
 • Subscribers may also use the SmartBuy feature to enjoy private shows without interruption. The feature allows the system to automatically top-up a Subscriber’s credit balance whenever the account balance falls below 7 credits. By default the SmartBuy purchases a 27.99 package, however the member has the option to change the SmartBuy purchase amount.
 • Abonnees worden telkens geïnformeerd over de bedoelde auto-aankoop wanneer het optreedt, via een automatische e-mailbericht en kunnen deze functie onder hun accountinstellingen uitschakelen.
 • Als een transactie is geweigerd door de bank, zal de SmartBuy mogelijkheid automatisch worden gedeactiveerd. Nadat het lid een succesvolle aankoop maakt, zal de Smartbuy mogelijkheid opnieuw worden geactiveerd.
 • Het gebruik van een van de genoemde opties zal in rekening gebracht worden naast de door de abonnees standaard ingestelde betaalmethode.
 • De facturering van een bepaalde rekening (de actuele prijs te betalen voor krediet-pakketten) is afhankelijk van de fysieke locatie waar de account is aangemaakt. Houdt u er rekening mee dat BestModels.com zich het recht voorbehoudt om de prijzen af te ronden en daarvoor dus gerechtigd is om afronding toe te passen.
 • In case of any query Duodecad IT Services Luxembourg S.à.r.l. will be able to help you regarding your transactions made through different payment providers as well, by contacting the provider in question. Therefore, for billing information and support the following contacts should be used: 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg or send an email to help@dditservices.com. BestModels does not store nor has access to transaction details.
 • Voor informatie omtrent bankkosten, dient elke abonnee rechtstreeks contact op te nemen met zijn of haar bank.
 • BestModels.com kan en zal geen verantwoordelijkheid nemen voor eventuele problemen die zich buiten BestModels.com voortdoen.
 • Elke klacht dient te worden ingediend binnen 24 uur nadat de gebeurtenis waaraan deze refereert zich heeft voortgedaan bij de Klanten Service van BestModels.com. Gezien de complexiteit en bijzonderheden van de procedure om de gerechtigheid te bepalen van ingediende klachten na de eerdergenoemde periode van 24 uur, zullen deze alleen worden erkend in gevallen van overmacht.
 • De BestModels.com - Klantenservice kan, indien het nodig wordt geacht, voorzichtig rapporten en andere beschikbare gegevens onderzoeken, indien daar enige aanleiding toe is.
 • Overeenkomstig met de panden van de abonnee uitdrukkelijke opheffing van terugtrekking/annulering recht overeenkomstig clausule 4.2 bij de huidige overeenkomst, zal geen restitutie of annulering verzoek worden aanvaard in het geval dat de abonnee is begonnen met consumeren van de gekochte krediet-pakketten. Sommige restituties zijn echter mogelijk onder de voorwaarden uiteengezet in de volgende clausules.
 • BestModels.com will only compensate/refund credits in the amount proportionally determined in accordance to the price paid and problem effectively reported when any credit is lost due to dysfunction of BestModels.com.
  Subject to the terms and conditions hereof, every Subscriber shall be made aware that when he/she is considered as First Member (such term as defined below), it is recommended for him/her to indicate and/or repeat any specific request towards a service provider from the onset of the private chat in case the private show is not in line with his/her expectations. Merits of Subscriber’s claims for refund based on unmet requests will not be considered if the Subscriber (as First Member, such term as defined below) fails to follow the above recommendation.
  The subscriber(s) shall further understand and accept that when joining an already ongoing Private show initiated by another subscriber (the latter being referred to as the “First Member”), the subscriber(s) that is/are subsequently joining such performance (the “Subsequent Member(s)”) is/are deemed passive participant(s) to the extent that the service provider(s)/Model(s) is/are only required to follow First Member’s requests. As a result and in such cases, the Subsequent Member(s) shall not be entitled to any compensation or payment refund, exception made of BestModels.com malfunction that can be properly demonstrated by the Subsequent Member(s).
  Besides the Private Chat, the Subscribers may also contact the SP via offline chat messages or, if the SP is available, through a Video/Voice Call. Please note that Subscribers may not make specific requests to an SP via a Video/Voice call.
 • Vanwege het betalingssysteem dat wordt toegepast door Duodecad ITS en externe betalingsverwerkers en op voorwaarde dat aan de voorwaarden voor contante terugbetaling wordt voldaan, zijn contante restituties alleen van toepassing voor hetzelfde bedrag als dat oorspronkelijk werd betaald bij een bepaalde aankoop van een credits pakket, op voorwaarde dat het bijbehorende creditsaldo niet gebruikt of besteed, zelfs niet gedeeltelijk. Als gevolg hiervan is nooit een gedeeltelijke terugbetaling in contanten van gekochte Credits pakketten mogelijk. Dit betekent daarom dat wanneer een tegoed van een Credit pakket gedeeltelijk wordt gebruikt (inclusief Credits Beloningen), een terugbetaling alleen kan plaatsvinden in de vorm van credits (en niet in contanten) tot het bestaande tegoed van eerdere tegoeden, afhankelijk van de subsidiabiliteitsvoorwaarden. In aanmerking komende geld terugbetalingen worden verwerkt met dezelfde betaalmethode die is toegepast op het oorspronkelijk gekochte credits-pakket en waarvoor de terugbetaling wordt aangevraagd. Als gevolg van een terugbetaling in contanten, wordt het overeenkomstige bedrag aan credits in mindering gebracht op het saldo van uw account. U blijft zich ervan bewust dat bepaalde betaalmethoden geen restitutie toestaan ​​vanwege onderliggende technische beperkingen met betrekking tot het gebruik ervan.
 • Amounts spent on related services, such as Buy My Content and/or Surprise, Sneak Peek feature, Messenger and/or offline/private messages and Video/Voice Calls are not subject to refund/compensation.
 • Niettegenstaande het voorgaande, BestModels.com is niet aansprakelijk voor eventuele lasterlijk, aanstootgevend of illegaal gedrag van elke gast/abonnee, of voor elk verzuim van de prestaties, fout, weglating, onderbreking, schrapping, defect, vertraging in verrichting of transmissie, communicatielijn mislukking, diefstal of vernietiging of onbevoegde toegang tot, wijziging van of het gebruik van records, of onder contract of onrechtmatige daad theorie of onder een andere oorzaak van actie, voor een bedrag boven het bedrag dat betaald door de abonnee naar BestModels.com.
 • Onder geen enkele omstandigheid, inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid, zal BestModels.com of een van aan haar gerelateerde, gelieerde ondernemingen aansprakelijk worden gestelt voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, of gevolgschade, evenals schade welke voortvloeit uit het gebruik, of het onvermogen om de service te gebruiken, onverminderd in de onderhavige clausule.
 • Gevallen van oneerlijk gedrag met betrekking tot online transacties worden met hoge prioriteit afgehandeld, rekeninghoudend met de privacy van de abonnee. Dergelijke gevallen kunnen worden uitbesteed aan bedrijven die gespecialiseerd zijn op dit gebied.
 • De abonnee aanvaardt dat in geval van een frauduleuze transactie BestModels.com het recht heeft om alle beschikbare informatie waarover zij beschikt te gebruiken bij iedere vorm van gerechtelijke procedure. Inclusief, en zonder aanspraak op volledigheid, browsergeschiedenis, IP- en e-mailadressen en iedere andere traceerbare activiteit. Gedurende dergelijke juridische procedures kan BestModels.com andere professionele onderzoekspartijen inschakelen en bepaalde informatie delen om zo aan haar wettelijke vereisten te voldoen, haar rechten te verdedigen en de belangen van haar klanten te vertegenwoordigen. De Abonnee blijft verantwoordelijk voor de onderzoeks- of invorderingskosten die verband houden met de frauduleuze transactie.
 • BestModels.com vereist volledige medewerking naar legale autoriteiten die onderzoek doen naar frauduleuze transacties en andere zaken die vallen onder de wet en daarop inspelende regels en zaken binnen het gerechtshof. Daarom mogen abonnees alleen hun eigen betaalmethode op onze websites gebruiken.
 • Houdt u er rekening mee dat BestModels.com zich het recht voorbehoudt om betalingen die gelden als compensatie/vergoeding af te ronden, en daarom, BestModels.com het recht heeft om deze afronding toe te passen.
 • Please note if being a new user is a condition for receiving any rewards then a new account registration on BestModels.com is not considered to be a new user. *Bonus/Free credits are only available for one time for new purchases of first time users on only one of the websites operated by DuoDecad IT Services Luxembourg S.a r.l. Credits or other rewards are not available with CCBill and phone purchases. Rewards are not part of the purchased credit package, and therefore refunds are NOT possible after spending/using them on our website.
 • Please note that if a one-time promotion offer is advertised on any credit package, then such promotion shall apply only once per existing or new user where applicable, regardless of the number of registered accounts (existing and/or newly created) any such user may have and/or regardless of any other circumventing methods he/she may use. Otherwise, the purchase will be processed without the discount and the amount of credits obtained will be limited to the equivalent without the promotion. Please also note that neither discounted credits purchased, nor any credits from accounts which have promo credits can be transferred to any other user or Member account. Notwithstanding anything to the opposite hereof, it shall be underlined that promotion(s) and related promotional credits are not applicable/available to user(s) using any of the following payment method(s): Pay by Phone, Pay With Any Gift Card, Bitcoin/Litecoin, Altcoins and Paysafecard, or to those Members who choose or accept their payments to be processed by CCBill.
 • New subscribers may validate their credit card with a minor transaction for which they are entitled to 9.99 promotional credits and 10 Free Peeks. The amount of the validation transaction will be immediately refunded to the credit card holder. The aforementioned promotional credits and Free Peeks are not available for those users who already have a membership on any other website operated by Duodecad IT Services Luxembourg S.à r.l. Please note that all Free Peeks expire in 168 hours from the time of the most recent Free Peek receipt.
 • Alle valuta en transactiegerelateerde kosten zijn inbegrepen bij de getoonde prijs van de creditpakketten. BestModels.com behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen als gevolg van fluctuaties van wisselkoersen.
 • Houd er rekening mee dat de onrechtmatige uitoefening van de creditcard en/of e-mail adres validatie tot de beëindiging van deze overeenkomst door de exploitant van de website met de gebruiker kan leiden.
 • Pursuant to the rules of the Club Elite program as defined on a separate page in the Subscriber’s account, Subscribers receive Club Elite level points only after they spend credits. Credit spending subject to refund or chargeback shall not increase the Club Elite level points. There is a daily drop of Club Elite level points set for each rank differently. Such drop occurs every day, regardless of your activity on the website. Please note that the level points cannot be transferred or shared between Subscriber accounts, regardless of the two accounts belonging to the same person. With the closure of the Subscriber account, all Club Elite level points will be lost and cannot be recovered. Please contact the Customer Service Team if you do not wish to participate in the Club Elite program. By the sole acceptance of this Agreement the Subscribers acknowledge and agree that they have read and understood the rules and regulations of the Club Elite program.
 • Each Member participates in the Club Elite program by registering on BestModels.com. In the scope of the Club Elite program, Members receive level points based on their credit spend in a given month. The more level points they have the better Club Elite rank they achieve, so a simple Member can become a Casanova (Rank VI. – see it here BestModels.com/nl/club-elite). There is a multiplier rendered to each rank that helps the Members collect more Club Elite level points.
 • Het lid verdient een hogere rang als hij/zij het benodigde aantal niveaupunten binnen een kalendermaand verzamelt. Deze nieuw behaalde rang zal worden bewaard tot het einde van de volgende kalendermaand. Alleen dat gedeelte van de niveaupunten dat de drempelwaarde voor de nieuw bereikte rang overschrijdt, wordt overgedragen naar de volgende kalendermaand. Alle andere niveaupunten worden gereset en verloren op de eerste dag van de nieuwe kalendermaand. Houd er rekening mee dat de niveau-punten elke dag dalen, ongeacht uw dagelijkse activiteit, en het volume van een dergelijke daling wordt voor elke rang anders ingesteld.
 • Members can go to Settings to make adjustments at any time if they want to share their Club Elite ranks with other Members or with the Performers. Any Member can terminate his/her participation in the Club Elite program by sending such request to the Customer Service Team.
 • Door voor een video of een album op de Performers-pagina te betalen, is zo'n inhoud 90 dagen zichtbaar voor u. Houd er rekening mee dat zelfs binnen die 90 dagen de Performer het recht heeft om de inhoud op elk moment te wijzigen. Als het Performers-account om welke reden dan ook wordt beëindigd, is zijn inhoud niet meer beschikbaar op BestModels.com.
 • Het Lid dat de meeste credits spendeert aan een Performer in free chat door Verrassingen vanaf de laatste reset-tijd, krijgt de titel "Koning van de Kamer" gedurende 24 uur, tenzij een ander meer Verrassingen geeft in dezelfde chatroom in dezelfde tijdsperiode. De titel "Koning van de Kamer" heeft geen andere voordelen of voordelen en is alleen van toepassing op gratis chats.

6ste Clause: BestModels.com - Subscriber's and/or Guest's Declarations

 • I expressly declare that, on the present date, I have reached the age of majority in accordance to my local regulations.
 • I currently reside in the country which I truthfully and accurately indicated in the form provided to register into BestModels.com and undertake the duty to immediately inform, within 24 hours, of any change of residence by sending an email to help@dditservices.com.
 • Ik erken dat de hierboven vermelde plicht alleen naar behoren uitgevoerd wordt geacht op het moment dat BestModels.com een bevestiging verstuurt dat de hierboven genoemde veranderingen goed zijn ontvangen.
 • Ik ben volledig en uitsluitend aansprakelijk voor enige valse verklaringen omtrent mijn verblijf en voor het niet informeren van BestModels.com van enige verandering in overeenstemming met de bovengenoemde voorwaarden.
 • Voorts verklaar ik dat ik me bewust ben van mijn strafrechtelijke aansprakelijkheid, en dus onder alle omstandigheden zal handelen, in overeenstemming met de morale waarden van mijn lokale gemeenschap en de plaatselijke regelgeving.
 • Ik ben ervan overtuigd dat ik, als volwassene, het onvervreemdbare recht bezit tot het bekijken of lezen van welke content ik dan ook wenselijk acht.
 • Het lezen of bekijken van de content op de webite maakt op geen enkele manier inbreuk op de normen en waarden, noch de wetgeving in mijn buurt, dorp, stad, provincie, staat of land.
 • Ik ben er me volledig van bewust dat alle content en materialen verschaft op on BestModels.com, inclusief maar niet beperkt tot de live camera-streams, beelden, afbeeldingen, toepassingen en teksten beschermd worden door de toepasselijke wetgeving, en alle rechten voorbehouden zijn. Zodoende mogen zij alleen worden gebruikt voor mijn eigen exlusieve persoonlijke doeleinden.
 • Ik ben me volledig bewust van en gaat ermee akkoord dat BestModels.com haar volledige medewerking verleent aan wettelijke autoriteiten die onderzoek verrichten naar frauduleuze transacties en andere zaken die onder het rechtsgebied vallen en eveneens reageert op dagvaardingen of gerechtelijke bevelen.
 • Ik erken dat BestModels.com en diens aanverwanten niet verantwoordelijk kunnen gehouden voor eventuele juridische gevolgen die kunnen voortvloeien uit frauduleuze toegang tot, of het gebruik van deze website en/of hierin opgenomen materiaal.
 • I also acknowledge that BestModels.com or any of its related, affiliated companies cannot be held responsible for any damages or losses originating from any contact with SP.
 • Ik begrijp en accepteer dat BestModels.com en/of de aan haar verbonden, gelieerde ondernemingen onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade of bestraffende schade die het gevolg zijn van een valse onthullingen die zich kunnen voordoen, schending van de rechten van de abonnees, prostitutie, pedofilie, kinderporno, illegaal misbruik, uitbuiting of het verkeer van vrouwen en/of kinderen.
 • I agree and acknowledge that intellectual property rights (including but not limited to right to use, adapt, translate, etc.) to any content (e.g. chat messages, pictures, videos, etc.) created, published or otherwise made public by me on BestModels.com will belong to BestModels.com.
 • Ik verklaar hierbij uitdrukkelijk de BestModels.com-diensten niet te gebruiken om inhoud en/of producten te promoten die toebehoren aan concurrenten van de Website Operator. Elke poging om de merknamen en /of handelsmerken van concurrenten en/of enige andere verwijzing naar BestModels.com concurrenten te gebruiken, inclusief spelfouten daarvan, zal worden beschouwd als oneerlijke handels- en marketingpraktijken en zal worden vervolgd voor in de ruimste mate toegestaan door de wet. Ik erken en stem ermee in dat de schending van deze clausule de onmiddellijke beëindiging van mijn account kan impliceren.
 • I expressly authorize BestModels.com to monitor and record my online activities on the website limited to messages in private chats, comprising my requests for BestModels.com services, e-mails and/or votes and/or surprises sent/given to Service Providers and similar.
 • Ik erkent en aanvaardt dat enig materiaal opgenomen of enig origineel werk in het kader van deze overeenkomst en / of bij gebruik van BestModels.com diensten (en alle rechten daarop, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het auteursrecht) behoort tot en is het enige en exclusieve eigendom van zijn BestModels.com.
 • Ik doe hierbij expliciet afstand van alle rechten en verklaar elke claim in te trekken dat het gebruik door BestModels.com een van mijn rechten schendt, met inbegrip van maar niet beperkt tot morele rechten, privacyrechten, rechten op publiciteit, eigendomsrechten of andere rechten, en/of credits voor het materiaal of voor daaruit voortgekomen ideeën.
 • Ik verklaar en erken dat ik niet namens een rechtspersoon handel, maar als individuele consument en in geen geval de aankoop van diensten onder deze Overeenkomst als onderdeel van mijn professionele activiteiten kunnen worden beschouwd.

7ste Clause: BestModels.com - Subscriber's and/or Guest's Duties

 • Ik stem ermee in geen content of materialen van BestModels.com te kopiëren, reproduceren, herpubliceren, downloaden, verzenden en/of beschikbaar stellen aan het publiek, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BestModels.com.
 • Ik ben volledig aansprakelijk voor eventuele valse informatieverstrekking en verantwoordelijk voor eventuele juridische gevolgen die kunnen voortvloeien uit het bekijken, lezen, of downloaden van materiaal en beelden op deze website.
 • Ik zal nooit minderjarigen blootstellen aan de inhoud van de website en zal alle mogelijke voorzorgen nemen om elk type van tentoonstelling of toegang van minderjarigen op de website te voorkomen, namelijk door bijvoorbeeld de website niet in hun lijst van favoriete websites op te nemen. Ik ben als enige verantwoordelijk indien een minderjarige via mijn account of door het gebruik van mijn creditcard-gegevens toegang heeft tot BestModels.com.
 • Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor het handhaven van de veiligheid van mijn account en wachtwoord.
 • Ik zal geen persoonlijke informatie doorgeven, noch escort-diensten of prostitutie te verstrekken of te ondersteunen.
 • I will not arrange personal appointments with any Service Provider (SP), since it is prohibited, and will not exchange my telephone number with an Service Provider (SP)/Subscriber or in any other way try to have any physical contact with an Service Provider (SP)/Subscriber. In any event, I acknowledge that BestModels.com would not be liable should by breaching these Terms & Conditions I would try to have a physical contact with an Service Provider (SP)/Subscriber. I am aware that in case it is proven that I arranged personal appointments with an Service Provider (SP) or attempted to do so, I can be banned from the Website and my account will be closed without any right of compensation.
 • I will not use obscene words, threaten or quarrel with, or violate the rights of visitors, SPs, BestModels.com support persons or management of the website, since it is prohibited.
 • Text content sent or forwarded and the chosen user name will not be offensive, will not suggest pedophilia, adolescence, bestiality or zoophilia, or refer to elimination or consumption of any bodily waste. In addition, the username that you choose when registering on the website shall never contain any personal information about you (such as your real name) or information that may allow another person to connect it to your real identity.
 • Ik zal geen opmerkingen maken en gebruikersnamen gebruiken die tegen goede smaak ingaan, een schending van de wet suggereren of misleidend zijn voor anderen.
 • I will inform, immediately, BestModels.com of any unlawful conduct of the SPs, as well as of any unlawful use of trademarks, brands and/or registered music.

8ste Clausule: BestModels.com - Abonnement Annulering

 • De abonnees hebben de mogelijkheid om zich op elk moment uit te schrijven van de diensten van BestModels.com.
 • Als u uw abonnement wilt opzeggen en uw account wilt sluiten, selecteert u 'Vergeet mijn gegevens' onder de 'Privacy-instellingen' van uw account. Na de bevestiging van uw beslissing, verandert uw Abonnee-status in "Geannuleerd" en zullen wij uw persoonlijke informatie die in ons systeem is opgeslagen wissen, behalve zoals vereist door toepasselijke wetgeving, onze legitieme zakelijke belangen of elk ander toegestaan doel zoals uitgelegd in onze Privacybeleid.
 • BestModels.com reserves a right to suspend or cancel any subscription in case of breach of any term of this Agreement or any unlawful conduct of the Subscriber in the framework of this Agreement and to contact any relevant authorities, including but not limited to initiating any criminal complaint and contacting state prosecutor.

9ste Clausule: BestModels.com - Persoonlijke Gegevens en Privacybeleid

 • When you navigate on our website, when you decide to register as a Member, and/or to use the features of our website, you will share and/or we will collect some personal information about you. Please read carefully our Privacy Policy carefully, which explains how we collect, use and share your personal information and the choices you have regarding the use of your personal data.
 • Als Lid heb ik geen valse informatie en/of documenten verstrekt aan BestModels.com. Daarom erken ik dat BestModels.com het recht heeft om, onmiddellijk en eenzijdig, de huidige overeenkomst te beëindigen bij de geringste verdenking van vervalsing.
 • BestModels.com's system meets the security standards of PCI DSS, a standard set by Visa/MasterCard laying down stringent requirements.
 • BestModels.com employees' access to any personal information of BestModels.com subscribers is restricted and they are bound by confidentiality obligations. BestModels.com's Employees might be subject to disciplinary measures, including the termination of their contracts and in serious cases even criminal prosecution should they fail to meet these strict obligations.

10ste Clausule: BestModels.com - Functionaliteit en Veiligheid

 • BestModels.com is een website is die gebaseerd is op Flash-technologie, die gebruikmaakt van de zogenaamde “Shared-Object”-technologie om de gebruikerservaring te verbeteren.
 • BestModels.com suggests for the subscribers to enable “Cookies” in their browsers to ensure full functionality. Please check our Cookies Policy, if you want to learn more.
 • Het BestModels.com Support Team controleerd 24 uur per dag, 7 dagen per week, alle beschikbare camera-feeds op de website.
 • Door zijn nauwkeurige, unieke vormgeving heeft de website nog nooit enige serieuze beveiligingsinbreuk gehad.
 • BestModels.com is a Scam-Free Zone

11ste Clausule: BestModels.com - Spam (Ongewenste mail)

 • BestModels.com stuurt geen spam-berichten, zal deze niet tolereren, en distantieert zich van alle acties in verband met spam.
 • Het volgende wordt beschouwd als spam:
 • Het manipuleren van berichten, zoals e-mail-kopteksten, verstuurd naar of door BestModels.com computersystemen op zodanige manier dat het abonnees van BestModels.com kan misleiden.
 • Het versturen van een e-mail via de mail servers van een derde partij, zonder de toestemming van deze derde partij.
 • Het versturen, zich voordoen als of veroorzaken dat er foute, misleidende informatie wordt verzonden welke tegen de zakelijke belangen van BestModels.com ingaat.
 • Het gebruikmaken of laten gebruikmaken van BestModels.com computersystemen om zodoende een overdracht van ongevraagd of onbevoegd materiaal mogelijk te maken. Dit omhelst ook promotiematerialen, URL’s of enige andere vorm van ongeautoriseerd verzoek dat je zou kunnen uploaden, publiceren, e-mailen, overbrengen of anderszins beschikbaar maakt, in welke vorm dan ook.
 • Het meerdere keren uploaden, posten, e-mailen of verzenden van hetzelfde bericht, URL, of post.
 • Het onderbreken van het normale verloop van een gesprek door het plaatsen van meerdere snel achter elkaar opeenvolgende berichten, meermaals, gebruik van alleen hoofdletters of anderszins handelen op een wijze die een negatieve uitwerking heeft op de mogelijkheid voor andere gebruikers om deel te nemen in real-time uitwisselingen.
 • Het versturen van Spam over het systeem van BestModels.com of het storen van diens abonnees is een schending van de Algemene Voorwaarden van de site.
 • BestModels.com stelt alles in het werk om haar abonnees te beschermen tegen de schadelijke effecten van spam (het versturen van ongewenste mail).
 • Het gebruik van alle juridische procedures wordt overwogen in het geval dat spam een verlies toebrengt aan BestModels.com.
 • Niettegenstaande het bovenstaande kan BestModels.com met toestemming van de abonnee, onder de voorwaarden van de onderhavige overeenkomst, promotionele e-mails sturen over haar eigen websites en gerelateerde partner-websites en iedere e-mail biedt de optie om zich van de nieuwsbrief uit te schrijven.
 • Geregistreerde abonnees kunnen af ​​en toe nieuwsbrieven ontvangen met betrekking tot BestModels.com. De berichten verzonden naar abonnees zijn transactionele of relatie-berichten. Het aan- en afmelden van deze nieuwsbrieven kan worden gedaan door middel van een enkele klik. Deze promotionele berichten worden alleen verzonden als de Abonnee toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van dergelijke promotionele marketingdiensten.
 • In het geval dat abonnees spam willen melden, wordt aangeraden de functie “Bericht aan Support” in “Mijn Account” te gebruiken of een e-mail te sturen naar naar support@livecamhelp.com. Het BestModels.com Support Team zal alle meldingen zo spoedig mogelijk onderzoeken.

12ste Clausule: BestModels.com - Contactgegevens

 • De afdeling Klanten Service kan gecontacteerd worden van:
 • Online Support Chat;
 • “Bericht aan Support” functie binnen de accounts van de abonnees;
 • Sending of an email to support@livecamhelp.com or help@dditservices.com.
 • Sending of a letter to:
  L-1855 Luxembourg, 44, Avenue John F. Kennedy, Grand-Duchy of Luxembourg

13ste Clausule: BestModels.com - Diversen

 • Deze overeenkomst een uiteenzetting van de volledige overeenstemming tussen de gasten/abonnees en BestModels.com met betrekking tot haar onderwerp en vervangt alle voorafgaande begrip of overeenkomsten, geschreven of mondelinge.
 • Tenzij in strijd met de wet of anders vermeld, blijft iedere bepaling van deze overeenkomst onverminderd van kracht.
 • Als enig deel van deze overeenkomst niet-afdwingbaar wordt geacht door een rechtbank van competente jurisdictie, is het niet van invloed op de afdwingbaarheid van de andere gedeelten van deze overeenkomst.
 • De heersende partij in een rechtzaak om de voorwaarden af te dwingen heeft het recht om redelijke honoraria van zijn/haar advocaten terug te vorderen.
 • Als BestModels.com veranderingen aanbrengt in de voorwaarden van deze overeenkomst, zal BestModels.com een bijgewerkte reeks voorwaarden op de website plaatsen en/of zal een kennisgeving van veranderingen plaatsen en/of een e-mailnotificatie van de veranderingen versturen aan haar abonnees voorafgaand aan de implementatie van van de veranderingen.
 • Als een wijziging onacceptabel voor u is, dient u te stoppen met het gebruik van de BestModels.com-website en haar diensten en kunt u uw abonnement (indien u deze heeft) beëindigen. Als u het gebruik van de BestModels.com-website en haar diensten niet stopzet, wordt u onomstotelijk geacht de wijziging te hebben aanvaard.
 • Voor juridische uitspraken, wettelijke verklaringen van BestModels.com, inclusief de huidige overeenkomst is alleen de Engels versie bindend. BestModels.com aanvaardt geen juridische claims of andere klachten door misverstanden als gevolg van een verkeerde vertaling.
 • Deze overeenkomst en de betrekkingen tussen BestModels.com uit de daaruit voortvloeiende en de gasten/abonnees zal worden beheerst door het recht van Groot-Hertogdom Luxemburg.
 • Elke betwisting tussen BestModels.com en de gasten/abonnees zal worden verrekend vriendschappelijk en alleen wanneer deze oplossing niet efficiënt is, bevoegd voor de geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen de rechtbanken van de stad Luxemburg te pas komen.